[Đăng ngày 28/09/2011]
Ngày 01 tháng 9 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 5842/BGDĐT-VP V/v Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.
Sở GD&ĐT đã có công văn số 1028/SGDĐT-GDTrH ngày 26/9/2011 v/v hướng dẫn thực hiện nội dung dạy học GDPT, và kèm theo là phân phối chương trình định hướng để các đơn vị, giáo viên tham khảo trong quá trình soạn lại phân phối chương trình theo điều chỉnh nội dung dạy học GDPT.
Các đơn vị, giáo viên tham khảo tại tệp đính kèm.


HƯỚNG DẪN GIẢM TẢI

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC - SỞ GD&ĐT
CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên