Ban Giám Đốc

06.03.2019 20:0122542 đã xem
Ban Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Lâm Đồng

 

 
 • Bà: Phạm Thị Hồng Hải
 • Chức vụ: Giám Đốc
 • Điện thoại cơ quan: 0263. 3822488
 • Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn
 
 • Ông: Huỳnh Quang Long
 • Chức vụ: Phó Giám đốc
 • Điện thoại cơ quan: 0263. 3822488
 • Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn
 
 • Ông: Trần Đức Lợi
 • Chức vụ: Phó Giám Đốc
 • Điện thoại cơ quan: 0263. 3822488
 • Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn
 
 • Ông: Trần Đức Minh
 • Chức vụ: Phó Giám Đốc
 • Điện thoại cơ quan: 0263. 3822488
 • Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn

 

Tin tức khác