Đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực học Toán cho học sinh tiểu học khi áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông 2018

23.06.2021 09:4968174 đã xem

        Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, để hình thành và phát triển năng lực học Toán cho học sinh tiểu học, vai trò người thầy sẽ chuyển từ dạy học lấy học sinh làm trung tâm sang dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

        Chương trình tổng thể Ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 nêu rõ “Giáo dục Toán học hình thành và phát triển cho học sinh những phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học với các thành tố cốt lõi: Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình học toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng các công cụ và phương tiện học toán; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, áp dụng toán học vào đời sống thực tiễn, giáo dục toán học tạo dựng sự kết nối giữa các ý tưởng toán học, giữa toán học với các môn học khác và giữa toán học với đời sống thực tiễn’’.

        Để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt kết quả nhằm hình thành và phát triển năng lực học Toán cho học sinh tiểu học, vai trò người thầy sẽ chuyển từ dạy học lấy học sinh làm trung tâm sang dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm với các yếu tố cơ bản:

        I. Nắm vững đặc điểm toán học

        Đặc điểm Toán học ngày càng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống, những kiến thức và kĩ năng toán học cơ bản đã giúp con người giải quyết các vấn đề trong thực tế cuộc sống một cách có hệ thống và chính xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Môn Toán ở trường phổ thông góp phần hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung và năng lực toán học cho học sinh; phát triển kiến thức, kĩ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, vận dụng toán học vào thực tiễn; tạo lập sự kết nối giữa các ý tưởng toán học, giữa Toán học với thực tiễn, giữa Toán học với các môn học và hoạt động giáo dục khác, đặc biệt với các môn Khoa học, Khoa học tự nhiên, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học để thực hiện giáo dục STEM. Nội dung môn Toán thường mang tính logic, trừu tượng, khái quát. Do đó, để hiểu và học được Toán, dạy học Toán ở trường phổ thông nói chung cần bảo đảm sự cân đối giữa “học” kiến thức và “vận dụng” kiến thức vào giải quyết vấn đề cụ thể. Trong quá trình học và áp dụng toán học, học sinh luôn có cơ hội sử dụng các phương tiện công nghệ, thiết bị dạy học hiện đại, đặc biệt là máy tính điện tử và máy tính cầm tay hỗ trợ quá trình biểu diễn, tìm tòi, khám phá kiến thức, giải quyết vấn đề toán học.

        Chương trình môn Toán tiểu học hình thành, phát triển ở học sinh năng lực toán học với các thành tố: Tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; giải quyết vấn đề toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ, phương tiện học Toán. Đồng thời, môn Toán góp phần hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung đã quy định trong Chương trình tổng thể; giúp học sinh bước đầu xác định được năng lực, sở trường của bản thân nhằm định hướng và lựa chọn nghề nghiệp, rèn luyện nhân cách để trở thành người lao động và người công dân có trách nhiệm.

        Đối với Chương trình GDPT 2018 dạy học các môn học đều liên quan đến toán học, trong đó có các môn tiếng Việt, Âm nhạc, Mĩ thuật, Khoa học…

        II. Một số phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực học Toán đối với học sinh tiểu học

        1. Phương pháp dạy học tích cực: PPDHTC là một phương pháp dạy học toán mà ở đó người GV sử dụng một nhóm PP giáo dục và dạy học theo hướng phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của người học đồng thời chống lại thói quen học tập thụ động của người học.

        2. Phương pháp trực quan: Là một phương pháp dạy học toán mà ở đó người giáo viên làm cho HS năm được tri thức kĩ năng của môn toán dựa trên các hoạt động quan sát trực tiếp của trẻ đối với các hiện tượng, các sự vật cụ thể có ở đời sống xung quanh trẻ. Khi sử dụng phương pháp trực quan cần lưu ý đồ dùng trực quan phải đẹp, sặc sỡ, rực rỡ, phải phong phú đa dạng.

        3. Phương pháp gợi mở - vấn đáp: PPGMVĐ là một phương pháp dạy học toán mà ở đó người giáo viên không đưa ra kiến thức trực tiếp mà giáo viên dùng hệ thống câu hỏi cho HS suy nghĩ trả lời từng câu. Ví dụ : 6 + 4 = a

        Hỏi có bao nhiêu bạn kết quả a. Bao nhiêu bạn kết quả b. (Thông thường trong lớp học kết quả a đúng sẽ nhiều hơn b sai)

        - Làm cho trẻ hiểu được điều sai để nhận ra đúng.

        - Không nên kết luận quá sớm.

        - Cho trẻ giải thích kết quả của mình.

        - Ứng xử cho phù hợp không áp đặt.

        4. Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề: Dạy học đặt và giải quyết vấn đề là một phương pháp dạy học toán mà ở đó người GV tạo ra các tình huống có vấn đề, rồi điều khiển học sinh tự phát hiện vấn đề hoạt động tự giác và tích cực để giải quyết vấn đề thông qua đó đạt được mục tiêu học.

         Thế nào là một vấn đề đối với người học: Người học chưa thể thực hiện được yêu cầu đặt ra, người học chưa được học một qui tắc có tính chất thuật giải để giải đáp câu hỏi hoặc để thực hiện yêu cầu đặt ra.

        Thế nào là một tình huống có vấn đề: Tồn tại một vấn đề theo nghĩa trên. Tình huống phải gửi nhu cầu nhận thức. Phải tạo được niềm tin ở khả năng người học

        5. Phương pháp luyện tập thực hành: Là phương pháp dạy học toán mà ở đó người GV tổ chức cho HS giải quyết các nhiệm vụ hay các bài tập để tự HS khắc sâu kiến thức đã học hoặc phát triển kiến thức đó trở thành kiến thức mới hoặc vận dụng kiến thức đó làm tính giải toán và áp dụng thực tế.

        III. Về áp dụng phương pháp dạy học Toán

        Thực hiện dạy học phù hợp với tiến trình nhận thức của học sinh (đi từ cụ thể đến trừu tượng, từ dễ đến khó); Quán triệt tinh thần “lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm”, chú ý nhu cầu, năng lực nhận thức, cách thức học tập khác nhau của từng cá nhân học sinh; Tổ chức quá trình dạy học theo hướng kiến tạo, trong đó học sinh được tham gia tìm tòi, phát hiện, suy luận giải quyết vấn đề; Linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, kết hợp nhuần nhuyễn, sáng tạo với việc vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học truyền thống; Kết hợp các hoạt động dạy học trong lớp học với hoạt động thực hành trải nghiệm, vận dụng kiến thức toán học vào thực tiễn với các nội dung:

        1. Chú trọng tới từng học sinh

        Dạy học chú trọng tới từng học sinh nhằm giúp các em có tinh thần trách nhiệm với việc học và lên kế hoạch sử dụng quỹ thời gian hợp lý trong từng hoạt động học tập cuả cá nhân, đây là một kỹ năng khó để thành thạo đối với các em, vì vậy giáo viên cần kiên trì và luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ học sinh, khuyến khích làm việc nhóm, giáo viên phải nhớ rằng làm việc độc lập không có nghĩa là làm việc một mình mà có sự hợp tác cùng phát triển.

        2. Không áp lực

        Trong mỗi tiết học, khi giáo viên phát hiện dấu hiệu học sinh mệt mỏi cần thay đổi không khí lớp học như cho học sinh đứng dậy và di chuyển hoặc giải lao nhẹ. Cũng như cơ bắp, bộ nào cũng cần được nghỉ ngơi và duy trì bầu không khí tích cực và tạo ra một môi trường thúc đẩy học tập bằng cách đưa ra những phản hồi, góp ý và ghi nhận nỗ lực của học sinh.

        3. Cá nhân hoá

        Giáo viên biết tự tạo ra các phiên bản riêng kể cả khi bạn không hiểu biết nhiều về công nghệ. Chẳng hạn liệu bạn có thể tạo một nhóm nhỏ hơn, linh hoạt hơn trong lớp học của bạn? Liệu bạn có thể thiết lập các nhóm sở thích học tập? Liệu bạn có thể phân công theo nhóm để dạy cho nhau? Hình dung những mục tiêu và tiến độ. Ví dụ dùng Nhãn dán(stickers) và tem (stamps) cũng rất phù hợp cho việc học.

        4. Hiểu sâu và giải quyết vấn đề sáng tạo

        Đây là điều rất cần thiết trong dạy học toán, dạy học phát triển tư duy toán học, tư duy logic. Ví dụ: Thay vì tìm ra câu trả lời của học sinh bằng cách hỏi đúng hay sai, hãy hỏi các em nhiều câu hỏi hơn, những câu hỏi như:

        - “Làm cách nào em đi đến kết luận đấy?’’ hoặc ‘’Em có thể giải thích cách tìm ra đáp án không?’’. Thông thường, câu trả lời không chỉ quan trọng mà cách nó được khám phá ra trong quá trình học cũng quan trọng không kém, nhất là đối với những học sinh rụt rè, học sinh có yếu tố tâm lý không vững vàng.

        5. Tư duy phát triển

        Người giáo viên có năng lực tổ chức các hoạt động học tập là biết đưa học sinh vào trung tâm của hoạt động học, là giúp học sinh hiểu rằng sai sót là một phần tất yếu của quá trình học tập. Khi phát hiện lỗi sai giáo viên không nên tự chỉnh sửa mà phải giúp học sinh được tiếp cận bằng những câu hỏi tập trung vào điều học sinh học được từ lỗi sai đấy. Hãy cẩn trọng lời nói của bạn và học sinh trong các tình huống thử thách. Ví dụ: thay vì nói ‘’Con không thể làm bài toán này’’, hãy nói ‘’Con chưa giải được bài toán này’’

        IV. Đổi mới đồng bộ PPDH và ĐGHS trong dạy học Toán ở tiểu học

        Để “phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kĩ năng của người học”, “bồi dưỡng PP tự học, hứng thú học tập, kĩ năng hợp tác, làm việc nhóm và khả năng tư duy độc lập”, có thể góp phần “phát triển toàn diện NL và PC” của HS tiểu học, định hướng dạy học toán ở tiểu học cần vận dụng một cách đa dạng các hình thức tổ chức với các phương pháp dạy học; chú trọng thực hành, ứng dụng, gắn kết kiến thức toán học với thực tế cuộc sống hằng ngày của các em, với các môn học khác và các hoạt động giáo dục trong hay ngoài nhà trường; chú trọng tổ chức hoạt động tự học (cá nhân, cặp, nhóm, cả lớp, ở nhà…) cho HS (với sự hướng dẫn, giám sát, đánh giá của GV, cha mẹ HS); GV cần đặc biệt chú ý, quan tâm đến việc dạy học phù hợp từng đối tượng HS; kết hợp việc giúp các em tự lĩnh hội được kiến thức toán học (thông qua hoạt động học) với việc hình thành, phát triển NL, PC của HS. GV cần chuyển quá trình thuyết giảng thành quá trình tổ chức hoạt động học cho HS, có thể thông qua các hoạt động: Gợi động cơ, tạo hứng thú; Trải nghiệm, khám phá; Phân tích, rút ra bài học; Thực hành;  Ứng dụng. Qua quá trình thực hiện các hoạt động học toán (cá nhân, cặp, nhóm, cả lớp, ở nhà…), ngoài việc HS hình thành và phát triển NL tư duy, năng lực tính toán thì HS cũng có thể phát triển một số NLPC như tự học, hợp tác, giải quyết vấn đề. Đổi mới PP dạy học toán bắt đầu từ:

        1.  Đổi mới lập kế hoạch bài dạy Toán

Giáo viên lập kế hoạch bài dạy Toán với tinh thần “dạy học là tổ chức cho học sinh hoạt động để tự tiếp thu kiến thức và phát triển năng lực”. Kế hoạch bài dạy không yêu cầu dài, ngắn, bao nhiêu cột, dòng nhưng phải đảm bảo yêu cầu vững chắc các kiến thức, các hoạt động cơ bản của tiết dạy, đảm bảo cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ  năng phù hợp với trình độ học sinh, nhất là  đối với học sinh là dân tộc thiểu số. Mục tiêu cần đạt cho từng đối tượng học sinh của lớp, những việc giáo viên cần phải làm, những yêu cầu cụ thể dành cho các nhóm học sinh khác nhau và phát triển năng lực học sinh theo yêu cầu.

        Đổi mới phương pháp dạy học Toán phát triển năng lực học sinh tiểu học khi thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cần thực hiện các nhiệm vụ như:

        - Trước hết Giáo viên phải dành thời gian đọc, nghiên cứu kĩ chương trình tổng thể và chương trình môn học, trong đó yêu cầu phải nắm vững mục tiêu môn Toán và các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh. Nắm vững mục tiêu của môn toán trong cả cấp học trước khi xác định mục tiêu bài học. Điều này giúp giáo viên nhận biết khả năng tư duy của trẻ, nhận biết khiếm khuyết ở một phần nào của nội dung để có biện pháp phù hợp.

        - Theo nội dung sách giáo khoa, xác định mục tiêu cụ thể cho từng bài.

        - Từ mục tiêu và nội dung sách giáo khoa thiết kế các hoạt động dạy học, mỗi hoạt động dạy học phải xác định được đạt mục tiêu, phát triển năng lực nào cho học sinh, mỗi hoạt động dạy học giáo viên phải thiết kế và lựa chọn sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học nào cho phù hợp, trong mỗi phương pháp ấy giáo viên sử dụng kỹ thuật, hình thức đánh giá nhận xét như thế nào nhằm phát triển năng lực học sinh.

        2. Chuẩn bị cho việc lập kế hoạch bài dạy

        - Kế hoạch bài dạy không còn kiểu giáo án mẫu như trước đây dùng chung cho mọi giáo viên.

        - Giáo viên thật sự tâm huyết, cầu tiến, đổi mới trong Kế hoạch bài dạy môn học từng bài nên có một phần ghi những kinh nghiệm thành công, những nội dung cần điều chỉnh sau khi dạy hoc cũng như ghi các nhận xét với những học sinh nhằm làm cơ sở cho việc nhận xét đánh giá thường xuyên cho học sinh.

        - Nói chung, kế hoạch bài dạy toán ghi lại cách tổ chức, hướng dẫn cho học sinh học trong một tiết dạy cụ thể, không phải là bài soạn nội dung để truyền thụ đến học sinh.

        3. Kế hoạch bài dạy cần chỉ rõ vai trò, mối tương tác giữa các chủ thể (Giáo viên – Học sinh) trong tiết dạy.

        Vậy Kế hoạch bài dạy cần thể hiện điều gì?

        Thể hiện rõ mục tiêu bài dạy:

        - Kiến thức cơ bản

        - Kĩ năng cơ bản.

        - Yêu cầu giáo dục phát triển.

        - Các Phẩm chất, năng lực được hình thành và phát triển.

        - Về cơ bản, nội dung, chương trình, mục tiêu dạy học có yêu cầu đáp ứng 2 nhiệm vụ: Phổ cập cho các đối tượng học sinh trong lóp và phát triển cho các học sinh cao hơn.

        - Mục tiêu bài dạy thể hiện rõ tính phù hợp cho nhiều đối tượng.

        4. Quá trình tổ chức dạy- học

        Bao gồm: Mỗi quy trình cần thể hiện:

        - Phương pháp đặc trưng, trọng tâm – phương pháp phối hợp.

        + Các hoạt động chủ yếu của Thầy và Trò (hình thức hoạt động, giải quyết nhiệm vụ nào? Yêu cầu của mỗi nhiệm vụ là gì? Hệ thống các lệnh hướng dẫn của Thầy và hoạt động đáp ứng của Trò …)

        VD: Giáo viên có thể cho nhóm 4 học sinh cùng tham gia hoạt động (hợp tác) để thực hiện việc xác định một nội dung học tập nào đó bằng phương pháp quan sát, so sánh, phân tích, quy nạp, … thông qua các lệnh điều khiển hoạt động cho học sinh để hướng dẫn học sinh phương pháp tiếp cận vấn đề, phương pháp học tập (phương pháp khác hình thức hoạt động ).

        + Thể hiện sự hoạt động đồng bộ giữa Thầy với Trò, sự tương ứng giữa các hoạt động, sự hợp tác làm việc; sự theo dõi – kiểm soát; tư vấn thúc đẩy các hoạt động của cá nhân, nhóm, của cả lớp.

        5. Nội dung chính kế hoạch bài dạy Toán

        a). Hoạt động 1: Hoạt động sư phạm hoặc khởi động, kết nối

        - Tổ chức, thiết lập môi trường làm việc, quan trọng là chuẩn bị tâm thế, tư thế cho học sinh bắt đầu học toán.

        - Tổ chức kiểm tra, có thể tái hiện kiến thức cũ đã học hoặc lồng ghép tùy giáo viên; đánh giá nhiệm vụ học tập (tổng quát, toàn diện, không chỉ thiên về kiến thức, kĩ năng cơ bản).

        - Tổ chức kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

        - Giáo viên chuẩn bị đồ dùng dạy học, bảng lớp, giới thiệu bài học mới.

        b) . Hoạt động 2: Khám phá

        - Giúp học sinh khám phá nội dung kiến thức mới và cơ bản.

        - Ơ hoạt động này, giáo viên lên kế hoạch đầy đủ (bao gồm: tiến trình các bước dạy, phương pháp chủ yếu, hoạt động của Thầy và Trò, sử dụng các phương tiện, công cụ dạy học; hệ thống lệnh điều hành các hoạt động, … )

        c). Hoạt động 3: Hoạt động luyện tập cơ bản

        - Mục đích chủ yếu là tạo sự nối kết giữa kiến thức vừa khám phá với luyện tập đơn giản.

- Ở hoạt động này, giáo viên chỉ cần nêu các lệnh điều hành:

        + Nêu nhiệm vụ tổng quát

        + Yêu cầu cần thực hiện.

        VD:

        + Nhiệm vụ tổng quát: thực hiện bài tập số …… trang ……

        + Yêu cầu:

        * Hình thức hoạt động: Hoạt động theo nhóm … (2, 3, 4, …)

        - Tìm hiểu đề bài, những đặc điểm cơ bản của đề bài và tìm phương pháp giải.

        * Hình thức hoạt động: nhóm 2:

        - Trao đổi cách làm, kết quả, đánh giá kết quả lẫn nhau.

        - Báo cáo, thông tin lại kết quả làm việc của nhóm (kết quả, các sai sót, nguyên nhân, cách giải quyết).

        d). Hoạt động 4: Hoạt động luyện tập thực hành

        - Mục đích chủ yếu là giúp học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã nắm bắt ở hoạt động 2, 3 vào những nội dung luyện tập, những tình huống khác nhau ở mức độ cao hơn.

        - Ở hoạt động này, giáo viên cũng chỉ nêu các lệnh điều hành như ở hoạt động 3.

Nhưng có dự kiến thêm về số lượng bài thực hành cho các đối tượng khác nhau (theo mục tiêu hoàn thành khác nhau).

        đ) Hoạt động nối tiếp sau tiết học

        - Mục đích chủ yếu: Tạo cơ hội cho các em gắn các nội dung đã học vào hoạt động thực tiễn, thích ứng và tự lực hoặc tự xây dựng kế hoạch hợp tác (với anh chị, cha mẹ hoặc bạn bè hoặc với những điều kiện khác nhau, …)

        - Ở hoạt động này GV nên có bảng hướng dẫn thực hiện công việc:

        VD: Tìm hiểu vấn đề này ở từ điển (tên, nhà xuất bản), hoặc tìm hiểu vấn đề này thêm ở tạp chí, tập san, chuyên san … ở thư viện, tiệm sách; hoặc ở website ……; hoặc sưu tầm các mẫu vật có ở vườn nhà, …… nên ghi chép những nội dung quan sát được; nên nhờ sự cộng tác của anh chị, người thân, bạn bè, ……

        Mỗi hoạt động đều nên có lưu ý về tổ chức nhận xét, rút kinh nghiệm, củng cố, nêu giải pháp khắc phục.

        V. Minh họa kế hoạch bài dạy toán

        1. Mục tiêu

        - Là mục tiêu cần đạt, phải đạt được sau tiết dạy.

        - Mục tiêu phải đánh số thứ tự 1, 2, 3…..

        - Từng mục tiêu phải chỉ rõ mức độ cần đạt của HS lớp mình. Mục tiêu cần ghi rõ thành câu. Yêu cần cần đạt về phẩm chất, năng lực học sinh….

        - Các mục tiêu phải phủ kín cả nội dung bài dạy

        2. Hoạt động sư phạm

        - Tổ chức, thiết lập môi trường làm việc, chuẩn bị tâm thế cho học sinh học toán, tư thế cho học sinh.

        - Tổ chức kiểm tra, tái hiện kiến thức cũ đã học; đánh giá nhiệm vụ học tập (tổng quát, toàn diện, không chỉ thiên về kiến thức, kĩ năng cơ bản).

        - Tổ chức kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

        3. Các hoạt động dạy - học chủ yếu

        a) . Hoạt động 1

        - Nhằm đạt mục tiêu số mấy……….

        - Hoạt động lựa chọn ……………………………………….....

        - Hình thức tổ chức.....................................................................

        - Phương pháp lựa chọn ……………………………………….

Hoạt động của GV

 

Hoạt động mong đợi ở HS

 

Dự kiến kỹ thuật, hình thức nhận xét đánh giá thường xuyên

- Ghi câu hỏi. Câu lệnh

- Không ghi câu kể lể

Vd: Em cho biết tranh vẽ gì?

 

 

Các hoạt động tiếp theo ghi như HĐ1

 

 

 

4. HĐ tiếp nối: Củng cố, nhận xét, dặn dò.....

VI. Kết luận

        Để góp phầnphát triển toàn diện năng lực toán của HS tiểu học, trong quá trình dạy học Toán, GV cần phải tổ chức cho HS hoạt động học (theo cá nhân, cặp đôi, nhóm hay cả lớp) cùng với hoạt động tự nhận xét và nhận xét sản phẩm của bạn hay nhóm bạn, qua đó HS có thể tự chiếm lĩnh nội dung kiến thức, rèn kĩ năng cần thiết. Khi HS thực hiện hoạt động học thì GV thực hiện các hoạt động ĐG (quan sát, tư vấn, hướng dẫn HS, nhận xét…). Để có thể tổ chức cho HS hoạt động học được hiệu quả, GV cần phải xác định rõ mục tiêu hay yêu cầu cần đạt và nội dung bài học, từ đó thiết kế thành các hoạt động học và hoạt động ĐG (nhận xét, tự nhận xét…) để HS thực hiện. GV tổ chức hoạt động dạy học Toán cùng với hoạt động ĐG để góp phần hình thành, phát triển năng lực toán cho học sinh. Trong quá trình tổ chức hoạt động học Toán và ĐGHS trong giờ học Toán, để thực hiện yêu cầu “vì sự tiến bộ của HS”, GV phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong toàn bộ giờ học nói riêng và quá trình dạy học nói chung. Với trách nhiệm của mình, cùng với năng lực sẵn có và sự tâm huyết nghề nghiệp, yêu thương HS, việc đổi mới đồng bộ PPDH và ĐGHS trong dạy học môn Toán ở tiểu học sẽ giúp HS tiến bộ trong học tập môn Toán, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện cho các em được học, được thể hiện khả năng của mìn cho dù là nhỏ nhất chính là góp phần phát triển năng lực Toán cho học sinh./.

Phòng GDTH Sở GDĐT

 

 

 

 

Tin tức khác