Phương án tuyển sinh

TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA

TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA

16/02/2019 TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG VỀ KỲ THI THPT QUỐC GIA (Phục vụ tập huấn truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2017) I. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA Quán triệt Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quố
Điểm mới của thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 - 2018

Điểm mới của thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm học 2017 - 2018

16/02/2019 Theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, điểm mới của thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên