Trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2
Thêm nhiều trường tiểu học "mới" tại Đà Lạt
Trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 đầu tiên tại Đà Lạt
Thời khoá biểu lớp 3
Thời khoá biểu lớp 2
Kế hoạch tham gia cuộc thi “Đi đường an toàn – Cho bạn cho tôi”
Ấm áp và ý nghĩa chương trình “Xuân yêu thương"
Kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện
Thời khoá biểu lớp 1
Học sinh tham gia giải điền kinh cấp thành phố
Hình ảnh hoạt động