Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

16.10.2020 14:4711860 đã xem

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Chấp hành gồm 51 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Đức Quận được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Văn Hiệp và đồng chí Trần Đình Văn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

Đồng chí Trần Đức Quận – Bí thư Tỉnh ủy (Ảnh trên Báo Lâm Đồng online)

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới cũng đã bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí và đồng chí Đặng Đức Hiệp được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải – Giám đốc Sở GDĐT tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ Sở GDĐT

Tin tức khác