10 lĩnh vực sinh viên ra trường có tỷ lệ việc làm cao nhất

30.05.2023 07:271578 đã xem

     Theo báo cáo tình hình việc làm của sinh viên giai đoạn 2018-2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trừ năm 2019, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp trong giai đoạn này luôn trên 90%.

 

Tin tức khác