Thông báo

Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 đối với phỏng vấn vào vị trí nhân viên các đơn vị trực thuộc và thực hành giảng dạy đối với vị trí tuyển dụng vào Trường Khiếm thính Lâm Đồng

Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 đối với phỏng vấn vào vị trí nhân viên các đơn vị trực thuộc và thực hành giảng dạy đối với vị trí tuyển dụng vào Trường Khiếm thính Lâm Đồng

18/04/2019 THÔNG BÁO SỐ 6 Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 đối với phỏng vấn vào vị trí nhân viên các đơn vị trực thuộc và thực hành giảng dạy đối với vị trí tuyển dụng vào Trường Khiếm thính Lâm Đồng
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019

17/04/2019 THÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển đặc cách vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019 Căn cứ Công văn số 1932/UBND-TKCT ngày 08/4/2019 của
Thông báo số 5 Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức  năm học 2018 – 2019

Thông báo số 5 Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm học 2018 – 2019

06/04/2019 THÔNG BÁO SỐ 5 Về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm học 2018 – 2019 vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với thực hành giảng dạy vị trí giáo viên Thực hi
Thông báo số 4: Danh sách đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT NH 2018-2019

Thông báo số 4: Danh sách đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT NH 2018-2019

04/04/2019 Thông báo số 4: Danh sách đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT NH 2018-2019 thong bao so 4 ve viec thong bao danh sach du dieu kien thi tuyen vien
Thông báo số 631/TB-SGDĐT ngày 02/4/2019 về việc giảm chỉ tiêu tuyển dụng tại các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, năm học 2018 - 2019

Thông báo số 631/TB-SGDĐT ngày 02/4/2019 về việc giảm chỉ tiêu tuyển dụng tại các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, năm học 2018 - 2019

02/04/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị có giảm chỉ tiêu nội dung sau: 1. Công khai, niêm yết Thông báo số 631/TB-SGDĐT ngày 02/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo 2. Thông báo đến giáo viên đang hợ
Thông báo số 2: Về việc rà soát và kiểm tra thông tin hồ sơ dự xét tuyển  vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019

Thông báo số 2: Về việc rà soát và kiểm tra thông tin hồ sơ dự xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019

20/02/2019 Về việc rà soát, kiểm tra thông tin hồ sơ dự tuyển dụng Căn cứ Kế hoạch 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 và Thông báo số 131/TB-SGDĐT ngày 18/01/2019 của Sở GDĐT về việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các thí sinh đã nộp hồ sơ dự xét tuyển viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2018 - 2019 thực hiện các yêu cầu sau:
Điều chỉnh một số nội dung tuyển dụng viên chức theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Điều chỉnh một số nội dung tuyển dụng viên chức theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP

18/02/2019 Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc  sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 15/01/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh một số nội dung tuyển dụng trong xét tuyển viên chức tại Kế hoạch 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 và Thông báo số 131/TB-SGDĐT ngày 18/01/2019 của Sở GDĐT như sau
Thông báo và lấy ý kiến toàn ngành về Danh sách cá nhân được đề nghị Bộ GDĐT xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT đạt thành tích trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm 2018

Thông báo và lấy ý kiến toàn ngành về Danh sách cá nhân được đề nghị Bộ GDĐT xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT đạt thành tích trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm 2018

16/02/2019 Thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 12 Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục. Sở GDĐT Lâm Đồng thông báo và lấy ý kiến toàn ngà
Thông báo về việc phát hành và thu hồ sơ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019

Thông báo về việc phát hành và thu hồ sơ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019

16/02/2019 THÔNG BÁO SỐ 1 Về việc phát hành và thu hồ sơ tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019       Thực hiện Kế hoạch số 2465/KH-S
Thông báo về việc phát hành và thu hồ sơ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019

Thông báo về việc phát hành và thu hồ sơ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019

18/01/2019 Thực hiện Kế hoạch số 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo theo hình thức xét tuyển cho năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo như sau: