Thông tin các kỳ thi

Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy

Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy

01/11/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT n
Sở GDĐT Lâm Đồng tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II, năm 2018

Sở GDĐT Lâm Đồng tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II, năm 2018

01/11/2018 Từ ngày 28.8 đến ngày 01.9.2018 tại thành phố Đã Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông toàn quốc lần thứ II, năm 2018
Tổng kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2018

Tổng kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2018

01/11/2018 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3117/KH-BTP ngày 30/8/2017 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017 và Kế hoạch số 6447/KH-UBDN ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2017 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi.
Chương trình Tư vấn mùa thi 2018

Chương trình Tư vấn mùa thi 2018

29/10/2018 Nhằm cung cấp thông tin, tư vấn giúp học sinh lựa chọn ngành nghề, trường đại học và cao đẳng phù hợp với năng lực, điều kiện hoàn cảnh của mình, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phối hợp với Báo Thanh niên tổ chức chương trình Tư vấn mùa thi 2018.