Hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID19 tại trường học, cơ sở giáo dục

17.09.2021 09:434723 đã xem

Đính kèm Công văn 2575/SYT-NVY ngày 15/9/2021 của Sở Y Tế: 

edoc_000.00.31.h36_2575syt0000024h36_2_20210915_572_637674689302713689.pdf

 

Tin tức khác