Thông báo phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2020 - 2025

10.06.2020 09:4912736 đã xem

 

Đính kèm Công văn số 41-TB/ĐU-SGDĐT: 

tb 41_637273800978429542.pdf

 

 

Tin tức khác