Lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

07.05.2024 16:124745 đã xem

https://baolamdong.vn/multimedia/202405/truc-tiep-le-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-6630872/

Tin tức khác