Giảng dạy về giới, bình đẳng giới là nhiệm vụ bắt buộc trong xu thế phát triển của xã hội

11.08.2023 07:491171 đã xem

     (LĐ online) - Trong hai ngày 11 và 12/8, tại Trường Đại học Đà Lạt, Bộ GD&ĐT tổ chức chương trình tọa đàm xin ý kiến dự thảo Đề án đưa việc giảng dạy nội dung về giới, bình đẳng giới vào chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và trình độ đại học (gọi chung là Đề án) cũng như Tập huấn bình đẳng giới trong tiếp cận giáo dục đại học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi tọa đàm

     Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chủ trì hội nghị cùng sự tham gia của 100 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên của 63 cơ sở đào tạo bậc cao đẳng, đại học chuyên nghiệp trong cả nước.

     Đề án với mục tiêu chung đưa nội dung về giới, bình đẳng giới giảng dạy chính thức ở các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên từ năm 2025 để thực hiên Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

     Cụ thể, từ năm học 2025: 100% chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng được rà soát, cập nhật nội dung về giới, binh đẳng giới giảng dạy chính thức ở các cơ sở đào tạo đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

     Đến năm 2025, 100% giảng viên tham gia giảng dạy các nôi dung về giới và bình đẳng giới đươc tập huấn, nâng cao năng lực tích hợp các nội dung giảng dạy này trong chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng.

     Cũng đến năm 2025, 100% cơ sở đào tạo đảm bảo đội ngũ giảng viên, tài liệu, giáo trình và các điều kiện đảm bảo chất lượng để giảng dạy các nội dung về giới và bình đẳng giới trong các chương trình đào tạo giáo viên.

  Buổi tọa đàm có sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ 63 cơ sở giáo dục đào tạo bậc cao đẳng, đại học trong cả nước

     Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh cho biết: Nhằm triển khai Luật Bình đẳng giới, Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ ban hành quy định các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới và thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ ban hanh kèm theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021, trong đó có nhiệm vụ “nội dung về giới, bình đẳng giới được đưa vào chương trình giảng dạy trong hệ thống giáo dục quốc dân và được giảng dạy chính thức ở các trường sư phạm từ năm 2025 trở đi. Đồng thời việc giảng dạy về giới trong môi trường sư phạm cũng phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, giúp cho xã hội có sự cân bằng và phát triển một cách dân chủ, bền vững”.

     Ngày 29/11/2006, Quốc hội đã thông qua Luật Bình đẳng giới và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện bình đẳng giới với mục tiêu là xóa bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố mỗi quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

LAM ANH

http://baolamdong.vn/xa-hoi/202308/giang-day-ve-gioi-binh-dang-gioi-la-nhiem-vu-bat-buoc-trong-xu-the-phat-trien-cua-xa-hoi-70b0913/

Tin tức khác