Hội nghị tổng kết công tác Đoàn –Đội trường học năm học 2017 – 2018

29.10.2018 11:089257 đã xem
Thực hiện Chương trình phối hợp số 1953/CTr-SGDĐT-TĐTN ngày 06/10/2017 về Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Tỉnh đoàn Lâm Đồng, ngày 13/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội năm học 2017 – 2018.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1953/CTr-SGDĐT-TĐTN ngày 06/10/2017 về Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Tỉnh đoàn Lâm Đồng, ngày 13/8/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Đội năm học 2017 – 2018. 

Về dự và chủ trì Hội nghị có bà Phạm Thị Hồng Hải – Tỉnh Ủy viên – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Trần Thị Chúc Quỳnh – Tỉnh Ủy viên – Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng; đồng chủ trì Hội nghị còn có ông Hồ Ngọc Phong Hải – Phó Bí thư tỉnh đoàn. 

Về dự Hội nghị có 120 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thành đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường học; các cá nhân và tập thể được tuyên dương khen thưởng trong công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2017 – 2018. 

Tại Hội nghị tổng kết, đại diện Tỉnh đoàn thông qua báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2017 – 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Trong buổi Hội nghị tổng kết, đại diện các đơn vị trao đổi ý kiến về thực hiện công tác Đoàn – Đội trường học, chia sẻ một số mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác Đoàn – Đội như: hoạt động “Hoa Phượng đỏ”, triển khai mô hình dạy bơi bằng bể bơi di động...

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, bà Phạm Thị Hồng Hải trả lời những nội dung liên quan đến ngành Giáo dục; đồng thời tuyên dương một số Đoàn trường học đã triển khai tốt phòng trào Đoàn trường học năm học 2017 – 2018.  

Kết quả tuyên dương khen thưởng: Công tác Đoàn trường học: 12 tập thể nhận Cờ xuất sắc, 21 cá nhân nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Lâm Đồng; Công tác Đội: 29 tập thể, 29 cá nhân nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn Lâm Đồng.   

Tin tức khác