Tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý giáo viên mầm non cốt cán năm học 2021 - 2022

05.08.2021 14:5011909 đã xem

     Để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện công tác chuyên môn bậc học mầm non năm học 2021 – 2022 trong tình hình phòng chống dịch Covid -19 hiện nay với tinh thần giản cách xã hội, đảm bảo các biện pháp phòng dịch.

     Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn của Cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN). Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lớp tập huấn với hình thức online cho 75 CBQL – GVMN cốt cán trong ban nghiệp vụ chuyên môn mầm non tỉnh Lâm Đồng. Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 với các nội dung cụ thể như sau:

     - Hướng dẫn triển khai các văn bản quản lý chỉ đạo mới trong GDMN;

     - Ứng dụng CNTT trong quản lý trường mầm non;

     - Công tác quản lý hoạt động bán trú;

     - Công tác quản lý hoạt động giáo dục;

     - Bồi dưỡng kỹ năng báo cáo cho đội ngũ CBQL và GVMN cốt cán.

     Đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao mức độ đáp ứng của CBQL và GVMN theo yêu cầu vị trí việc làm; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non.Tạo cơ hội cho CBQL và GVMN các cơ sở GDMN được ứng dụng học tập với hình thức online trên giao diện cộng tác và chia sẻ cùng các phần mềm, tài nguyên hỗ trợ giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển ứng dụng và cập nhật công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non.

     Lớp tập huấn giúp CBQL – GVMN cập nhật thêm nhiều kiến thức mới, đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, tạo cơ hội mới giúp giáo viên năng động sáng tạo trong hình thức dạy học mới, trải nghiệm phương pháp dạy học linh hoạt, tiên tiến.

     Sau đợt tập huấn này, các huyện – thành phố sẽ tổ chức các lớp tập huấn tại địa phương, đảm bảo 100% CBQL – GVMN được bồi dưỡng chuyên sâu các kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ theo hình thức online, đảm bảo chất lượng, chuẩn bị tốt các tình huống và cách thức dạy học trong tình hình mới.

Phòng Giáo dục Mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

Hình ảnh các hoạt động tập huấn:

Tin tức khác