Hướng dẫn thực hiện pháp luật chính sách

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non trên địa bàn tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non trên địa bàn tỉnh

16/02/2019 Từ ngày 08 đến ngày 11 tháng 01 năm 2019 Sở GDĐT tổ chức tập huấn “Kiểm định chất lượng Giáo dục trường Mầm non” cho chuyên viên phụ trách bậc học mầm non và tất cả Hiệu trưởng các trường mầm non trên