Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non năm 2019

26.09.2019 08:2924852 đã xem

     Nhằm chuẩn bị và thực hiện tốt kế hoạch năm học 2019 – 2020. Phòng Mầm non sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Tập huấn BDTX năm 2019 cho 165 CBQL – GVMN cốt cán của các huyện và Thành phố trong Tỉnh Lâm Đồng. Thời gian bồi dưỡng từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 năm 2019. Nội dung bồi dưỡng bao gồm:

     - Phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên tại cơ sở GDMN;

     - Sinh hoạt tổ chuyên môn - hình thức hiệu quả trong bồi dưỡng chuyên môn cho GVMN;

     - Triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở GDMN;

     - Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở GDMN;

     - Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở GDMN;

     - Hướng dẫn phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ;

     - Hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng GV và CBQL theo hình thức trực tuyến 10 module;

     - Xây dựng trường mầm non hạnh phúc;

     - Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương;

     - Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở GDMN;

     - Tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở trường mầm non;

     - Hướng dẫn giáo viên xử lý tình huống sư phạm thường gặp trong chăm sóc giáo dục trẻ MN;

     - Hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách trong quản lý bán trú và các biểu bảng bán trú ở trường mầm non

     Lớp tập huấn chia thành 3 nhóm ở trường MN Anh Đào; MN 5 và MN 10. Các học viên tham gia sẽ trao đổi, thảo luận nghiên cứu các nội dung trên, thực hành các nội dung theo nhóm, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những trải nghiệm thực tế của các trường mầm non. Tham quan môi trường, dự giờ các hoạt động của trẻ nhà trẻ tại MN 5, dự giờ các hoạt động theo hướng trải nghiệm mới tại MN 10.

     Sau đợt tập huấn các huyện, thành phố sẽ tổ chức tập huấn và triển khai đưa các nội dung chuyên môn vào thực tiễn, tạo nên nhiều sáng tạo mới, trải nghiệm mới cho trẻ, với hình thức lấy trẻ làm trung tâm một cách sáng tạo và hiệu quả tạo nên môi trường giáo dục mầm non tràn đầy niềm hạnh phúc.

Phòng Giáo dục Mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

Một số hình ảnh minh họa

Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm – Trưởng Phòng GDMN Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc

Một số hình ảnh tại các lớp tập huấn

Hoạt động nhóm

Thực hành xử lý tình huống sư phạm

Tham quan các hoạt động của trẻ tại trường MN 5 – TP Đà Lạt

 

 

Tin tức khác