[Đăng ngày 31/05/2017]
Danh sách cán bộ Phòng Chính trị, Tư tưởng
1 Trần Quang Hữu Trưởng Phòng         0918675885
2 Trần Thị Kim Ngân  Phó Trưởng phòng  0915354445
3 Chế Văn Dũng Chuyên viên          01692900829

Email: phongphapchehssv.solamdong@moet.edu.vn

1. Chức năng:
Phòng Chính trị, tư tưởng giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng trong ngành giáo dục theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT và quy định của pháp luật.
Giúp giám đốc thực hiện công tác học sinh, sinh viên; hoạt động giáo dục thể chất ngoại khoá, phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; hoạt động Đoàn, Hội, Đội và công tác y tế học đường, vệ sinh nước sạch trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc Sở;
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan;
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị tham mưu định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
2.2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống đối với học sinh - sinh viên và người học trong toàn ngành; công tác học sinh - sinh viên; hoạt động giáo dục thể chất ngoại khoá; công tác y tế trường học; công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an ninh, an toàn trường học, an toàn giao thông và xây dựng môi trường giáo dục tiến bộ, lành mạnh.
2.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác an toàn giao thông và công tác an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, gồm:
- Công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
- Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục.
- Công tác phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với HSSV. 
- Công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú. 
2.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác y tế trường học, công tác Chữ thập đỏ trường học và hoạt động nhân đạo, từ thiện, tổ chức trao tặng học bổng...
2.5. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn các công tác: Tư vấn tâm lý học đường; hoạt động ngoài giờ lên lớp và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật...
2.6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở phối hợp với Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn công tác Đoàn, Đội, Hội trong trường học và phong trào, thanh thiếu niên.
2.7. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo hướng dẫn về về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục HSSV.
2.8. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng các ngày lễ lớn, các hoạt động kỷ niệm.
2.9. Kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực Phòng CTTT được giao.
2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.
Phó Trưởng phòng 0988445881

CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10898276
Đang online: 569
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên