[Đăng ngày 31/07/2017]
Quyết định công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục và đào tạo áp dụng tại cấp huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng
[Đăng ngày 15/06/2013]
Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường (cấp trung học phổ thông)

1.1. Trình tự thực hiện
1.2. Cách thức thực hiện
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
1.4. Thời hạn giải quyết
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
1.8. Lệ phí
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
[Đăng ngày 13/06/2013]
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ, BÃI BỎ
1. Đăng ký xét cử tuyển Đại học, Cao Đẳng. Số hồ sơ: T-LDG-026786-TT
2. Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Bổ túc Trung học phổ thông. Số hồ sơ: T-LDG-026991-TT
3. Xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú. Số hồ sơ: T-LDG-027265-TT
4. Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia. Số hồ sơ: T-LDG-028192-TT
5. Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Số hồ sơ: T-LDG-028174-TT
6. Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia. Số hồ sơ: T-LDG-029358-TT
7. Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Số hồ sơ: T-LDG-030390-TT
[Đăng ngày 13/06/2013]
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Giải thể hoạt động trường trung học phổ thông tư thục.
Số hồ sơ: T-LDG-030601-TT

6.1. Trình tự thực hiện
6.2. Cách thức thực hiện
6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
6.4. Thời hạn giải quyết
6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
6.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
6.9. Lệ phí
6.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
6.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
6.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
[Đăng ngày 13/06/2013]
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông tư thục.
Số hồ
: T-LDG-030579-TT

5.1. Trình tự thực hiện
5.2. Cách thức thực hiện
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
5.4. Thời hạn giải quyết
5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
5.7. Cơ quan ban hành quyết định
5.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
5.9. Lệ phí
5.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
5.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
5.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
[Đăng ngày 13/06/2013]
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục.
Số hồ sơ: T-LDG-030565-TT

4.1. Trình tự thực hiện
4.2. Cách thức thực hiện
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
4.4. Thời hạn giải quyết
4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
4.8. Lệ phí
4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
 4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
[Đăng ngày 13/06/2013]
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Thủ tục giải thể hoạt động trung tâm tin học, ngoại ngữ.
Số hồ sơ: T-LDG-030454-TT

3.1. Trình tự thực hiện
3.2. Cách thức thực hiện
3.3.
Thành phần, số lượng hồ sơ
3.4. Thời hạn giải quyết
3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
3.8. Lệ phí
3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
[Đăng ngày 13/06/2013]
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Sáp nhập, chia tách trung tâm tin học, ngoại ngữ.
Số
hồ sơ: T-LDG-030452-TT

2.1. Trình tự thực hiện
2.2. Cách thức thực hiện
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
2.4. Thời hạn giải quyết
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
2.8. Lệ phí
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
[Đăng ngày 13/06/2013]
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ.
Số
hồ sơ: T-LDG-030429-TT

1.1. Trình tự thực hiện
1.2. Cách thức thực hiện:
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.4. Thời hạn giải quyết
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
1.8. Lệ phí
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
[Đăng ngày 13/06/2013]
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Chỉnh sửa nội dung trên văn bằng, chứng chỉ.
S
ố hồ sơ:T-LDG-027026-TT

2.1. Trình tự thực hiện
2.2. Cách thức thực hiện
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
2.4. Thời hạn giải quyết:
2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
2.8. Lệ phí
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Phụ lục
12
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên