[Đăng ngày 30/05/2017]
Danh sách cán bộ Phòng Giáo dục Mầm non1 Nguyễn Thị Hồng Diễm Trưởng phòng 0988936309
2 Đặng Phương Thảo Chuyên viên 0933051012
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Chuyên viên 0919075631

Email: phonggdmn.lamdong@moet.edu.vn

1. Chức năng:
 Phòng Giáo dục Mần non (GDMN) giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GDMN.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Trình Giám đốc Sở GDĐT ban hành theo thẩm quyền và chuẩn bị các hồ sơ để trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, dự án và các văn bản khác về GDMN.
2.2. Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, tham gia thanh tra công tác chuyên môn, nghiệp vụ các nhà trường và cơ sở GDMN; công tác quản lý nhà nước về GDMN của các phòng GDĐT trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trường, lớp mầm non đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch; công tác tuyển sinh; công tác thiết bị trường học, đồ dùng và đồ chơi trẻ em; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng; công tác chỉ đạo xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; công tác giáo dục hòa nhập trẻ mầm non khuyết tật; Hướng dẫn các nội dung về tổng kết, tuyên truyền và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, kiến thức khoa học về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi, hội diễn, các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, văn nghệ, thể dục thể thao liên quan đến ngành học mầm non theo quy định của Bộ GDĐT và phân cấp của UBND tỉnh.
2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở đề xuất, hướng dẫn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực GDMN theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập của bậc học mầm non.
2.4. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển GDMN trên địa bàn; kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở GDMN theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, góp phần đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục và kiểm tra đánh giá trong ngành học mầm non.
2.5. Phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng liên quan thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị có liên quan đến ngành học mầm non theo quy định của pháp luật.
2.6. Phối hợp với phòng GDTrH, GDTH triển khai công tác phổ cập GDMN theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung về giáo dục dân tộc liên quan đến GDMN.
2.7. Phối hợp với phòng GDTX xây dựng nội dung, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên mầm non.
2.8. Phối hợp với phòng KT&KĐCLGD chỉ đạo việc kiểm định và công khai chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng GDMN theo quy định của Bộ GDĐT.
2.9. Phối hợp với phòng TCCB xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Hướng dẫn việc tổ chức đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên mầm non theo Chuẩn của Bộ GDĐT; tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
2.10.  Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng kế hoạch phân bổ ngân sách trung hạn và hàng năm cho GDMN; Xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác cơ sở vật chất, thiết bị, đồ chơi trẻ em thuộc GDMN. 
2.11. Kiến nghị Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực do Phòng GDMN được giao.
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.


CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10891230
Đang online: 141
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên