[Đăng ngày 24/02/2010]

Danh sách cán bộ Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng
1 Lê Văn Lai Trưởng phòng 0983662057
2 Nguyễn Tấn Hiệp Phó Trưởng phòng 0918220590
3 Nguyễn An Quốc Chuyên viên 01683233353
4 Nguyễn Như Quỳnh Chuyên viên 0982853710

1. Chức năng 
- Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi toàn tỉnh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh. 
- Thực hiện các dịch vụ công về khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thuộc phạm vi và trách nhiệm của Sở GD&ĐT.
2. Nhiệm vụ 
2.1. Có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức các kỳ thi: thi tốt nghiệp THPT; thi nghề phổ thông, thi học sinh giỏi; tuyển sinh; kiểm tra cấp chứng chỉ tin hoc, ngoại ngữ, xét tốt nghiệp THCS.
2.2.  Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch triển khai các kỳ thi; xét tốt nghiệp theo kế hoạch năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
2.3. Quản lý hồ sơ thi, quản lý và tổ chức cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bản sao  theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.4. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông theo các quy định hiện hành.
2.5. Triển khai chương trình quốc tế đánh giá học sinh (PISA) và đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
2.6. Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thi và quản lý chất lượng giáo dục. Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, thành lập thư viện đề thi.
2.7. Đề xuất những giải pháp, phương pháp về khảo thí, kiểm định chất lượng; những giải pháp về nâng cao giáo dục và đào tạo các ngành học, bậc học.
2.8. Phối hợp với Thanh tra Sở xử lý, xác minh các trường hợp có liên quan đến bằng cấp, chứng chỉ đào tạo trong ngành giáo dục và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về những nội dung liên quan.
2.9. Phối hợp cùng phòng Giáo dục thường xuyên - GDCN và phòng Tổ chức cán bộ trong việc tổ chức các kỳ  kiểm tra cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.
2.10. Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo toàn diện theo qui định, đảm bảo thông tin hai chiều.

CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên