[Đăng ngày 29/05/2017]
Danh sách cán bộ, chuyên viên phòng Giáo dục Tiểu học 

Nguyễn Duy Hải Trưởng phòng 02633.916.303
 Hồ Hoàng Thanh Vân  Phó Trưởng phòng  02633.532.587
Phạm Đặng Mai Linh Chuyên viên                0917.405.179

Email: phonggdth.solamdong@moet.edu.vn1. Chức năng: 
     Phòng Giáo dục Tiểu học (GDTH) giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về GDTH.


2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về GDTH của các phòng GDĐT về việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá chất lượng quản lý, chất lượng dạy, học, các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và các hoạt động khác; công tác thiết bị, thư viện; triển khai các chương trình, dự án về GDTH; công tác tổ chức học hoà nhập cho học sinh tiểu học khuyết tật; các kỳ thi, hội thi, công tác Đội, Sao nhi đồng và các hoạt động giáo dục khác liên quan đến bậc Tiểu học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
2.2. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở đề xuất, hướng dẫn thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực GDTH theo quy định của pháp luật và UBND tỉnh; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học của bậc GDTH.
2.3. Chủ trì, phối hợp với các phòng Sở tham mưu Giám đốc quyết định việc cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp thanh tra hoạt động giáo dục của các cơ sở GDTH có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.
2.4. Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn năm học, học kỳ và phân công các thành viên trong phòng thực hiện kế hoạch đã đề ra. Tổ chức sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, các chuyên đề của cấp tiểu học. Triển khai kế hoạch kiểm tra chuyên đề GDTH theo kế hoạch của cấp tiểu học với các đơn vị trực thuộc Sở.
2.5. Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở giáo dục tiểu học và loại hình lớp ghép, thực hiện chương trình giáo dục kỹ năng sống, các nội dung giáo dục đặc thù, vùng dân tộc thiểu số.
2.6. Hướng dẫn việc đổi mới chương trình tiểu học, phương pháp giảng dạy, học tập và tổ chức biên tập, triển khai các tài liệu bồi dưỡng, hướng dẫn giảng dạy, học tập, theo dõi giảng dạy, học tập theo quy định của Bộ và Sở; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn; bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học; tổ chức các cuộc thi, hội thi, giao lưu theo quy định.
2.7. Phối hợp với các phòng Sở:
- Phối hợp Văn phòng Sở theo dõi triển khai thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, đúc kết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy giáo dục tiên tiến của các giáo viên, các loại hình trường lớp. 
- Phối hợp các phòng Sở, Thanh tra Sở và các đơn vị, cơ quan liên quan tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác quản lý GDTH, công tác quản lý dạy thêm học thêm của các Phòng GDĐT, các nhà trường và cơ sở GDTH.
- Phối hợp Phòng Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác xây dựng trường tiểu học chuẩn quốc gia, hướng dẫn theo dõi kế hoạch phân phối, bảo quản, sử dụng các thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, cơ sở vật chất  và các tài liệu hồ sơ theo quy định, công tác thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp tiểu học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 
- Phối hợp Phòng GDTrH hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, công tác phổ cập giáo dục tiểu học; triển khai thực hiện Đề án ngoại ngữ dành cho học sinh tiểu học. Công tác giáo dục dận tộc. 
- Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng GDTX xây dựng triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; hướng dẫn việc phân loại đánh giá chất lượng chuyên môn, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học theo quy định của Bộ GDĐT. 
- Phối hợp với Phòng Chính trị, tư tưởng và các ngành có liên quan triển khai thực hiện công tác Y tế trường học, vệ sinh trường học; an toàn thực phẩm; kết hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để hướng dẫn công tác Đội trong nhà trường.
2.8. Phối hợp các phòng Sở thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề, đột xuất cho lãnh đạo Sở, UBND tỉnh và Bộ GDĐT.
2.9. Kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực Phòng GDTH được giao.
2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.
CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10898366
Đang online: 649
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên