[Đăng ngày 30/05/2017]

Danh sách cán bộ Thanh tra Sở

 1.  Lê Thái Loan - Chánh Thanh tra - 0263.3505.507
 2. Lê Tấn Hùng  - Phó Chánh Thanh tra - 0912.015.280
 3. Nguyễn Thiện - Thanh tra viên - 0918.6751.785
 4. Lê Thị Hồng Vũ - Thanh tra viên - 0367.899.931
Email: thanhtra.solamdong@moet.edu.vn

  
1. Chức năng:

- Giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện và giúp Giám đốc thực hiện việc quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
- Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ. 
- Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra giáo dục thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở. 
2.2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng GDĐT về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, việc thực hiện chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo của các cơ sở giáo dục công lập; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập ở địa phương, hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật và các hoạt động giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 
2.3. Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao. Phối hợp  kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật 
2.4. Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở. 
2.5. Tham gia giám sát hoạt động thanh tra và các hoạt động chuyên môn do Giám đốc Sở giao.
2.6. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.
2.7. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật .
2.8. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
2.9. Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.
2.10. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.
2.11. Chủ động kiến nghị với Giám đốc quyết định xử lý những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực Thanh tra Sở phụ trách.
2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao theo quy định của pháp luật.


CÁC TIN KHÁC

 

    


Bấm vào đây để xem các thủ tục quy định của Sở GD&ĐT  

    Thi bài giảng E_Learning năm học 2011-2012

         HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN        

Hotline: 02633.822.488

THỐNG KÊ SỐ LƯỢT TRUY CẬP   
Số người truy cập: 10898336
Đang online: 622
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên