[Đăng ngày 15/06/2013]
Download Mục Thủ tục hành chính Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường (cấp THPT)
Download QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

1. Cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường (cấp trung học phổ thông)

1.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Các cơ sở giáo dục chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện cần thiết theo quy định, nộp hồ sơ xin cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (TNHS&TKQ) của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ: nếu hồ sơ chưa đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đầy đủ tiếp nhận và lập phiếu biên nhận hồ sơ.

b) Bước 2: Phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thẩm định và trình xét duyệt hồ sơ; hướng dẫn cơ sở bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết) và liên hệ với cơ sở thông báo thời gian kiểm tra thực tế tại cơ sở.

c) Bước 3: Tổ chức kiểm tra thực tế về các yêu cầu điều kiện dạy thêm, học thêm tại cơ sở, lập biên bản thẩm tra; nếu cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì cấp phép dạy thêm, học thêm; nếu không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản.

d) Bước 4: Các cơ sở giáo dục nộp lại giấy biên nhận hồ sơ và nhận giấy phép dạy thêm, học thêm tại bộ phận TNHS&TKQ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận TNHS&TKQ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: Gồm có:

- Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm;

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức (Các tổ chức giáo dục).

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

1.8. Lệ phí: Không.

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Theo quy định tại Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

a) Đối với người dạy thêm:

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.

- Có đủ sức khoẻ.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

- Không trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

- Được thủ trưởng cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp (đối với giáo viên đang công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng); được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).

b) Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/HLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:

- Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.

- Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10 m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

- Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông.

- Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế ban hành Quy định về vệ sinh trường học.

- Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hợp vệ sinh.

- Số lượng học sinh tham gia học thêm ở các lớp THPT không quá 30 học sinh/lớp; các lớp THCS không quá 35 học sinh /lớp.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

- Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng v/v ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 Tải đính kèm (đã sửa đổi bổ sung):
1. Trong nhà trường
2. Ngoài nhà trường


CÁC TIN KHÁC
    
Lựa chọn và tải các chương trình tiện ích hỗ trợ trên máy bằng cách bấm vào biểu tượng Icon trên
Hỗ trợ duyệt website tốt nhất trên trình duyệt 
Firefox, Google Chrome và IE 8.0 trở lên