Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam” năm 2023

15.06.2023 17:1610223 đã xem

     Giải được tổ chức nhằm tôn vịnh, trao giải cho tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp Giáo dục, về các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội đối với sự nghiệp Giáo dục Việt Nam; phát hiện và tri ân các cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học, những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục; tăng cường truyền thông rộng rãi những thành tựu, kết quả của ngành Giáo dục trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và những đóng góp của ngành Giáo dục cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

     Giải được tổ chức trong thời gian từ tháng 6/2023 đến tháng 11/2023 trong phạm vi toàn quốc.

     Loại hình dự thi gồm: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Với nội dung: các hoạt động giáo dục tiêu biểu đãng và đang triển khai ở các địa phương, cơ sở giáo dục các cấp học từ mầm non đến đại học; những vấn đề khó khăn, tồn tại của ngành và tham vấn những giải pháp; các cá nhân, tập thể có nhiều giải pháp, kết quả, thành tích nổi bật, đổi mới sáng tạo trong dạy và học; những cách làm hay, mô hình, kinh nghiệm, nhân tố mới, ý tưởng sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; những câu chuyện xúc động, có ảnh hưởng, tác động tích cực và truyền cảm hứng đối với xã hội về hình ảnh người thầy và những cống hiến của họ đối với sự nghiệp giáo dục; khắc họa chân thực những tấm gương nhà giáo hết lòng vì học sinh thân yêu, đặt biệt là phản ánh những tấm gương nhà giáo đã hy sinh, gắn bó với giáo dục vùng khó, học sinh người dân tộc thiểu số…

     Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc nhất và nhân vật tiêu biểu nhất để trao giải, tôn vinh, tri ân qua đó tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương sáng đổi mới, sáng tạo, có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục. Mỗi loại hình được chọn 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba và một số giải Khuyến khích, giải Đặc biệt và các giải phụ.

Kết hoạch 1053_kh_bgddt_638224462910748057.pdf

 

Phòng TCHC Sở GDĐT

 

 

Tin tức khác