Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

05.06.2023 15:538941 đã xem

Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023. Nội dung chi tiết đính kèm Thông báo số 77/TB-SGDĐT ngày 02/6/2023 (đính kèm) 

2023_5 thong bao tuyen dung 2023 r (1)_638234808287290730.pdf

 

 

 

 

Tin tức khác