TRƯỜNG THCS & THPT ĐỐNG ĐA, TP. ĐÀ LẠT THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023

04.05.2023 10:27191 đã xem

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Cùng với việc đẩy mạnh phong trào dạy tốt, học tốt, trong năm học 2022 - 2023, Trường THCS & THPT Đống Đa, Tp. Đà Lạt đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt nền nếp, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của trường, trách nhiệm chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên trong nhà trường từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Để tạo chuyển biến trong nhận thức cho mỗi cán bộ, giáo viên, Ban giám hiệu nhà trường đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền thông qua các hội nghị, buổi họp chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được Nhà trường lồng ghép trong những buổi sinh hoạt chuyên đề, cán bộ, đảng viên và giáo viên được trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến, cùng nhau rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn.

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường, gắn liền với các việc làm cụ thể, thiết thực phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, cá nhân tại đơn vị. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng 48 năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) và hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) đồng thời tạo tinh thần đoàn kết, trao đổi chuyên môn, các kinh nghiệm trong công tác đổi mới, vận dụng cách làm hay, hiệu quả hoạt động chuyên môn nói riêng và hoạt động giáo dục học sinh nói chung.

 Trường THCS & THPT Đống Đa tổ chức hoạt động chuyên đề với nội dung: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu; về thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Vận dụng, liên hệ thực tế và đề ra các giải pháp thiết thực hiệu quả trong năm 2023”. Chuyên đề đã thu hút toàn thể Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

TRƯỜNG THCS&THPT ĐỐNG ĐA

Tin tức khác