Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức

21.08.2020 15:112204 đã xem

Thực hiện Công văn số 173/CĐN ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020. Cùng với 62 Công đoàn giáo dục các tỉnh thành và các CĐ thuộc các trường Đại học, Đại học vùng trên cả nước, sáng ngày 21 tháng 8 năm 2020, Công đoàn giáo dục tỉnh Lâm Đồng tham gia Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020 tại phòng họp trực tuyến Sở Giáo dục đào tạo.

Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành và các đồng chí Ủy ban kiểm tra Công đoàn giáo dục tỉnh Khóa XI. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Phạm Thị Phúc, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Tại các đầu cầu trên khắp cả nước, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Vệt Nam thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Hội nghị cũng vinh dự được đón tiếp và lắng nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Trần Văn Thuật – Bí thư đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Trong bài phát biểu của mình, các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đều ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong hoạt động công đoàn năm học 2019-2020. Đây là năm học đặc biệt với nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự hỗ trợ giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, trường học, với sự cố gắng nỗ lực của CĐGD các cấp, của đoàn viên, CBGNNLĐ,  sự quyết tâm cao của Ban chấp hành, các nhiệm vụ công tác năm học 2019-2020 cơ bản được triển khai thực hiện hiệu quả. CĐGD Việt Nam đã tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; chủ động nắm chắc tình hình; chỉ đạo linh hoạt, kịp thời và phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhất là trong điều kiện phòng chống dịch Covid -19. Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, tăng thời lượng tin, bài, phóng sự về đổi mới giáo dục, hoạt động công đoàn tiêu biểu, gương sáng nhà giáo, gương điển hình tiên tiến có tác động tích cực, tiếp tục tạo sự lan tỏa, sự đồng thuận trong ngành và xã hội; nhiều giải pháp nâng cao ứng xử sư phạm được triển khai tới các nhà trường, góp phần ngăn ngừa và làm giảm hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo hành học sinh. Đời sống vật chất, tinh thần và an toàn của CBNGNLĐ được quan tâm chăm lo thiết thực. Dân chủ, nền nếp, kỷ cương trường học được tăng cường; CBNGNLĐ có ý thức, trách nhiệm cao hơn trong xây dựng các tập thể nhà trường vững mạnh, dân chủ, đoàn kết và đổi mới; đồng lòng, chia sẻ cùng tập thể đơn vị, trường học vượt qua khó khăn, chung sức cùng với toàn ngành hoàn thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm học.

Các phong trào thi đua, vận động tiếp tục triển khai có hiệu quả; công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đổi mới đã tạo động lực phấn đấu thi đua, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu mới. Nhiều hoạt động do CĐGD Việt Nam tổ chức mang đậm nét đặc thù ngành nghề, có sức lan tỏa, đóng góp tích cực cho sự nghiệp đổi mới của ngành Giáo dục và tổ chức công đoàn, củng cố và nâng cao vị thế của CĐGD Việt Nam.

Bên cạnh biểu dương kết quả đã đạt được, các đồng chí cũng đặc biệt nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp quyết liệt mà công đoàn các cấp cần phải quyết tâm thực hiện trong năm học 2020-2021 đó là:

1. Tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ; chú trọng thực hiện dân chủ cơ sở, tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong đơn vị.

2. Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và công tác thi đua, khen thưởng.

3. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng

4. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

5. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, trọng tâm là kiểm tra toàn diện việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện chế độ chính sách, lao động, việc làm đối với CBNGNLĐ.

Có được sự thành công của Hội nghị, CĐGD tỉnh xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, sự hỗ trợ chu đáo về kĩ thuật của Văn phòng Sở.

 

Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng

Tin tức khác