Lâm Đồng hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

06.07.2021 10:291459 đã xem

     Cùng với cả nước, 14.312 thí sinh ở Lâm Đồng sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào ngày 7 và 8/7/2021. Đến thời điểm này, Lâm Đồng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi.

     Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã triển khai thực hiện việc đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển cho thí sinh theo đúng quy định. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: 14.312 (tăng 785 thí sinh so với năm 2020) trong đó: dự thi để xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp: 11.877, tỉ lệ: 82,99%; dự thi chỉ để xét tốt nghiệp: 1.973, tỉ lệ: 13,79%; dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng: 462, tỉ lệ: 3,22%; thí sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào 242 trường ĐH, CĐ trong cả nước, với tổng số 48.611 nguyện vọng.

     Giám đốc Sở GDĐT đã quyết định bố trí 39 Điểm thi tại 12 huyện, thành phố. Tất cả các điểm thi đều có phòng thi dự bị. Mỗi địa bàn huyện, thành phố có 01 điểm thi dự bị. Các Điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phục vụ Kỳ thi, thuận lợi việc đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi. 

     Sở GDĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cấp tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành trong của tỉnh, lãnh đạo của 12 huyện/thành phố. Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tiến độ triển khai các khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, đảm bảo đúng kế hoạch. Giám đốc Sở GDĐT đã ban hành  các quyết định thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi để thực hiện các công việc của Kỳ thi. Ngoài các thành viên của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, số lượng nhân sự được điều động làm nhiệm vụ thi gồm 2.760 người. Những người tham gia làm nhiệm vụ tổ chức Kỳ thi đều đáp ứng các tiêu chuẩn theo qui định.

     UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở GDĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Kỳ thi  theo đúng Quy chế trong đó có một số văn bản chủ yếu: Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2021. Thông báo số  143/TB-BCĐ ngày 17/6/2021 của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; Công văn số 709/SGDĐT-GDTX ngày 27/4/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021; Công văn số 710/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 27/4/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT năm 2021; Kế hoạch số 750/KH-SGDĐT ngày 05/5/2021 của Sở GDĐT về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Công văn số 923/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25/5/2021 của Sở GDĐT về việc chuẩn bị các điều kiện CSVC cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và các văn bản có liên quan khác.

     Sở GDĐT đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng và các địa phương triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức Kỳ thi đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi; phối hợp với Đài PTTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, các cơ quan báo đài tại địa phương, Trang thông tin điện tử của Sở GDĐT, các trường học tăng cường công tác truyền thông nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi; chú trọng thông tin về những điểm mới trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2021. Giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi; triển khai sâu rộng Quy chế thi và tuyển sinh đến các cơ sở giáo dục, học sinh, phụ huynh học sinh.

     Công tác thanh tra thi được triển khai thực hiện đúng quy chế. Sở GDĐT đã lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh kiến nghị liên quan đến Kỳ thi trên địa bàn tỉnh theo số điện thoại: 0888455050.

     Đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, để đảm bảo an toàn và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo sự chỉ đạo của Bộ GDĐT, Bộ Y tế và UBND tỉnh, Sở GDĐT đã chỉ đạo:

     - Thủ trưởng các đơn vị, Trưởng Điểm thi quán triệt đến thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện việc đeo khẩu trang theo qui định.

     - Phối hợp với Sở Y tế thực hiện xét nghiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia công tác tổ chức thi; bố trí các phương tiện phòng dịch, khử khuẩn trong công tác tổ chức thi. Thực hiện sát trùng, khử khuẩn trong khuôn viên điểm thi, các phòng thi và tại các khu vực phục vụ các điểm thi;

     - Tham gia hướng dẫn, quản lý khai báo y tế đối với người làm công tác coi thi và thí sinh tham dự kỳ thi; bố trí khu vực và vật dụng rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn , theo dõi tình hình kiểm tra thân nhiệt cho người làm công tác coi thi, các thi sinh vào trước các buổi thi. Nắm bắt và có hướng xử lý kịp thời các trường hợp bất thường;

     - Các đơn vị được bố trí Điểm thi dự phòng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật theo qui định để phục vụ cho công tác thi khi có yêu cầu.

     - Các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Sở GDĐT về công tác chuẩn bị nhân sự dự phòng để điều động làm nhiệm vụ coi thi khi cần thiết .

     Sở GDĐT Lâm Đồng đã phối hợp với Sở GDĐT thành phố HCM tổ chức cho 36 thí sinh đang học tại thành phố HCM được dự thi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

     Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được chuẩn bị chu đáo và triển khai thực hiện trên cơ sở phát huy những kinh nghiệm và thành công của các Kỳ thi trong những năm trước đây. Tính đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân sự làm nhiệm vụ thi, kinh phí phục vụ cho kỳ thi và tất cả các công việc liên quan khác đã được hoàn tất, sẵn sàng để tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và đúng quy chế./.

Phòng KT&KĐCLGD Sở GDĐT

Tin tức khác