Kế hoạch liên tịch về tổ chức Đại hội TDTT Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2022

01.11.2021 16:4781 đã xem
Thực hiện kế hoạch số 8874/KH-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Lâm Đồng tiến tới đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; Sở giáo dục và đào tạo và công đoàn Ngành giáo dục phối hợp ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao Ngành giáo dục Lâm Đồng năm 2022

Nhằm mục đích:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về lợi ích vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch số 2206/KH-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2020, đến năm 2025

- Thực hiện Kế hoạch số 1447/KH-SGDDT ngày 18/8/2021 của sở GDĐT vè việc triển khai cuộc vận động " Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021-2030 của ngành giáo dục và đạo tạo tỉnh Lâm Đồng

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất trong trường phổ thông các cấp, phát hiện năng khiếu thể thao của học sinh phổ thông nhằm tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung lực lượng cho các tuyến vận động viên ở địa phương trong tỉnh. Đồng thời, thành lâọ đoàn thể thao ngành giáo dục tham gia Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX năm 2022.

Chi tiết văn bản tại đây: 

21_hd bc tong ket nam hoc 20-21 chinh thuc.signed_637551356751801056.pdf

Ban biên tập CĐGD Tỉnh

Tin tức khác