HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 VÀ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 02-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN”

11.01.2022 09:5546 đã xem
Thực hiện chương trình công tác công đoàn năm học 2021-2022, ngày 10 tháng 01 năm 2022, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn học kỳ II năm học 2021-2022 và quán triệt Nghị quyết số 02-NQ-TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn”. Tham dự hội nghị trực tiếp tại trường THPT Bùi Thị Xuân – Đà Lạt có ông Ngô Văn Sơn, Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra, Ban Nữ công công đoàn giáo dục tỉnh khóa XI. Tại các điểm cầu ở các huyện thành phố, có sự tham gia của các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đặc biệt Hội nghị vinh dự đón tiếp ông Huỳnh Quang Long – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và  Đào tạo tỉnh Lâm Đồng.

    Tại Hội nghị, bà Trần Thị Kim Ngân thay mặt Ban thường vụ công đoàn ngành thông qua dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn học kỳ II năm học 2021-2022. Dự thảo báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện các kết quả đã đạt được trong học kỳ I. Mặc dù học kỳ I của năm học đã diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời sát sao của Sở Giáo dục và Công đoàn ngành cùng với sự nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của đoàn viên, người lao động toàn ngành, hoạt động công đoàn trong học kỳ I đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Dự thảo báo cáo cũng nghiêm túc chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong học kỳ I để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong học kỳ II phù hợp, sát với tình hình thực tiễn.

Bà Trần Thị Kim Ngân - Phó chủ tịch công đoàn ngành giáo dục thông qua dự thảo báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong học kỳ I và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn học kỳ II năm học 2021-2022

    Từ các điểm cầu trực tuyến, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở đã tham gia phát biểu thảo luận sôi nổi. Qua đó các ý kiến đã chia sẻ những thuận lợi cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động công đoàn trong học kỳ I và đề xuất những giải pháp trong học kỳ II.

    Về tham dự Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Sở, ông Huỳnh Quang Long đã phát biểu chúc mừng những kết quả đã đạt được của công đoàn trong học kỳ I, đồng thời có những chia sẻ với cán bộ công đoàn: Trong thời gian tới Công đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh trong nhóm 10 nhiệm vụ giải pháp trong phương hướng nhiệm vụ học kỳ II, cần đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” nhằm nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, xây dựng trường học hạnh phúc ở các đơn vị, trường học trong toàn ngành, tích cực phối hợp chính quyền hưởng ứng triển khai việc xây dựng đơn vị học tập góp phần xây dựng cơ quan văn hóa của đơn vị. Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò trong công tác phối hợp với chính quyền để thực hiện hiệu quả  vấn đề giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm số lượng lãnh đạo, giảm biên chế và giảm thủ tục hành chính đồng thời tăng sự đồng thuận của xã hội tại các đơn vị trường học. Tuyên truyền, động viên đoàn viên người lao động thực hiện tốt việc bồi dưỡng thường xuyên để đáp ứng với yêu cầu công việc hiện nay.

    Trong buổi sáng cùng ngày, Ban chấp hành Công đoàn giáo dục đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 06/KH-CĐN  của Công đoàn giáo dục tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai Chương trình hành động số 16/CTr-LĐLĐ ngày 15/10/2021 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng và Kế hoạch số 26/KH-CĐN ngày 18/10/2021 của Công đoàn giáo dục (CĐGD) Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đồng thời Ban Biên soạn Kỷ yếu kỷ niệm 45 năm thành lập Công đoàn giáo dục tỉnh Lâm Đồng (1977-2022) đã họp để thống nhất nội dung, hình thức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

    Một số hình ảnh tại hội nghị:

                                                  BCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

 

 

Tin tức khác