Tập huấn đổi mới phương pháp dạy học các môn học lớp 5 chương trình hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiếp cận Chương trình GDPT 2018

09.03.2021 15:081153 đã xem

         Triển khai Công văn số 3415/BGDĐT-GDTH ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021, trong 02 ngày 09/3 đến ngày 10/3/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn với hình thức trực tuyến với nội dung "Đổi mới phương pháp dạy học các môn học lớp 5 Chương trình hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiếp cận Chương trình GDPT 2018”.

         Thành phần tham gia có hơn 500 đại biểu đến từ 12 phòng GDĐT gồm: Phòng GDTH Sở GDĐT. Lãnh đạo Phòng GDĐT phụ trách GDTH. Chuyên viên giáo dục tiểu học. Đại diện CBQL và giáo viên đang dạy học lớp 5 tại các trường tiểu học. Buổi tập huấn kết nối trực tuyến điểm cầu Sở GDĐT kết nối với 12 điểm cầu phòng GDĐT và các điểm cầu tại các trường tiểu học .

         Tại nội dung tập huấn, các đại biểu được đội ngũ báo cáo viên trình bày định hướng đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới thiết kế các kế hoạch bài dạy của môn Tiếng Việt và môn Toán lớp 5. Trao đổi về đổi mới lập kế hoạch bài dạy của chương trình hiện hành theo hướng tiếp cận của CTGDPT 2018. Trong đó trọng tâm là dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của CTGDPT 2018.

         Nội dung tập huấn đổi mới phương pháp dạy học các môn học lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của CTGDPT 2018 nhằm trang bị cho học sinh chuẩn bị vào lớp 6 năm học 2021-2022 sẽ học Chương trình sách giáo khoa mới.   

         Nội dung buổi tập huấn rất ý nghĩa đối với công tác đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học và đánh giá học sinh. Các nội dung thảo luận, trao đổi, chia sẻ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn học lớp 5 tiếp cận CTGDPT 2018, được  đội ngũ CBQL và giáo viên đánh giá cao hiệu quả, ý nghĩa, qua đó nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL và giáo viên.

         Kết thúc buổi tập huấn, theo các ý kiến của CBQL và giáo viên, Ông Nguyễn Duy Hải Trưởng phòng GDTH Sở GDĐT đã trao đổi, giải đáp, phát biểu các định hướng tiếp tục thực hiện và áp dụng dạy học trong thời gian tới, giao nhiệm vụ Phòng GDĐT các huyện, thành phố tiếp tục triển khai tới các trường học đạt hiệu quả.

Phòng GDTH Sở GDĐT

      ​Một số hình ảnh tập huấn:

Ông Nguyễn Duy Hải Trưởng phòng GDTH Sở GDĐT phát biểu tại buổi tập huấn   

                                       

    

Tin tức khác