Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn tăng cường năng lực về công tác truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, nước sạch trong trường học năm 2018

12.10.2018 00:00110 đã xem
Từ ngày 13/9 – 10/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 05 lớp tập huấn tăng cường năng lực về công tác truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, nước sạch trong trường học tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương và Lâm Hà.

Từ ngày 13/9 – 10/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 05 lớp tập huấn tăng cường năng lực về công tác truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, nước sạch trong trường học tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương và Lâm Hà.
Tham dự lớp tâp huấn, có 200 học viên, gồm: đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, nhân viên y tế trường học, 04 giáo viên có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy lồng ghép kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường, 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội (đối với bậc tiểu học và cấp THCS). 
Qua đợt tập huấn, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai xây dựng kế hoạch quản lý, chỉ đạo triển khai công tác truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, nước sạch tại trường học. 100% các trường học được tập huấn ký bản cam kết triển khai thực hiện và xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm học 2018 – 2019. 

 Phòng Chính trị tư tưởng Sở GDĐT

* Một số hình ảnh tại buổi tập huấn
Tin tức khác