Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn dạy học Lịch sử ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

01.11.2019 07:57979 đã xem

Thực hiện Công văn số 4383/BGDĐT-GDTrH ngày 25/9/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc bồi dưỡng giáo dục lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sáng ngày 31/10/2019, tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Đà Lạt, Sở GDĐT khai mạc lớp tập huấn dạy học Lịch sử ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Thành phần tham gia lớp tập huấn gồm có chuyên viên phụ trách Giáo dục tiểu học các Phòng GDĐT và giáo viên cốt cán môn Lịch sử, Địa lí của các trường tiểu học trên toàn tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Trần Đức Lợi - Phó giám đốc Sở GDĐT. Phát biểu chỉ đạo lớp học, ông Trần Đức Lợi - Phó giám đốc Sở GDĐT đã quán triệt đến đội ngũ chuyên viên, giáo viên cốt cán về mục đích của đợt tập huấn; sau đợt tập huấn, giáo viên bộ môn căn cứ nội dung sách giáo khoa, xác định mục tiêu, lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học hợp lý tạo điều kiện cho học sinh tham gia tích cực các hoạt động học tích cực nhằm hình thành các phẩm chất và năng lực học sinh; cần áp dụng chương trình hiện hành để tổ chức các hoạt động dạy học hợp lý.

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày, từ ngày 31/10/2019 đến hết ngày 01/11/2019. Sau đó, các phòng GDĐT sẽ triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn đại trà cho giáo viên tại địa phương trong tháng 11/2019.

Phòng Giáo dục Tiểu học Sở GDĐT

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

Ông Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo

Chuyên viên, giáo viên tham gia tập huấn

Tin tức khác