Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non hè 2018

01.11.2018 09:52480 đã xem
Để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện công tác chuyên môn bậc học mầm non năm học 2018 – 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của 12 huyện, thành phố.

Để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện công tác chuyên môn bậc học mầm non năm học 2018 – 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của 12 huyện, thành phố.

Nội dung bồi dưỡng bao gồm 10 nội dung: Quản trị tài chính trường mầm non theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình; Tích hợp kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của GVMN trong giai đoạn hiện nay; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ trong CSGDMN; Giao tiếp tích cực của GVMN với trẻ và với cha, mẹ của trẻ; Tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non dựa vào cộng đồng; Các hoạt động phát triển ngôn ngữ trong chương trình GDMN; Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa, bổ sung; Phòng ngừa và xử lý ban đầu về ngộ độc thực phẩm và Phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho trẻ mầm non.

Sau đợt tập huấn này, các huyện, thành phố sẽ tổ chức xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng chuyên môn tại địa phương, đảm bảo 100% CB – GVMN được bồi dưỡng chuyên sâu về các nội dung thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non. 

Theo kế hoạch, lớp tập huấn được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 08.8 đến ngày 10.8.2018.

Phòng GDMN Sở GDĐT

Tin tức khác