Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn giáo viên phổ thông cốt cán thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

17.10.2019 15:0211069 đã xem

        Sáng ngày 17/10/2019, tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Lâm Đồng,  Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Sở GDĐT Lâm Đồng khai mạc “Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán năm 2019” cho 254  giáo viên cốt cán cấp tiểu học của tỉnh theo khuôn khổ Chương trình ETEP, hướng đến mục đích chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, bắt đầu thực hiện từ năm học 2020 – 2021. Đây là khóa học đầu tiên, dành cho đối tượng là giáo viên cốt cán.

         Nội dung của đợt bồi dưỡng lần này gồm 3 vấn đề thuộc modul đầu tiên trong số 9 modul bồi dưỡng thực hiện chương trình GDPT mới sẽ lần lượt được học tập từ đây cho đến năm 2024, đó là: Tìm hiểu những nội dung cơ bản về Chương trình GDPT tổng thể được ban hành năm 2018;Tìm hiểu chương trình các môn học và hoạt động trải nghiệm; Xây dựng kế hoạch dạy học phát triển năng lực học sinh.

        Mục đích khóa tập huấn nhằm bồi dưỡng giáo viên nắm vững các yêu cầu: Phân tích được CTGDPT tổng thể năm 2018; Phân tích được đặc điểm, những điểm mới của Chương trình các môn học và hoạt động trải nghiệm trong Chương trình GDPT 2018; Phân  tích  một  kế  hoạch  dạy  học/giáo  án  minh  họa  và  xây dựng được kế hoạch dạy học /giáo án cho một chủ đề môn học tương ứng; Xây dựng được kế hoạch hướng dẫn đồng nghiệp tại đơn vị và địa phương về  Hướng  dẫn  thực  hiện  Chương  trình  môn học trong Chương trình GDPT 2018;  Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác khi triển khai CTGDPT mới.

        Tham gia khóa bồi dưỡng, học viên sẽ được cấp tài khoản vào hệ thống LMS để tìm hiểu trước những nội dung học tập thông qua tài liệu, bài giảng, video, thảo luận và trả lời các câu hỏi kiểm tra kiến thức trong thời gian 3-5 ngày. Trong thời gian tập huấn trực tiếp sẽ được các giảng viên trình bày những vấn đề cốt lõi, được hướng dẫn thảo luận làm rõ những vấn đề cốt lõi, thực hành tạo ra các sản phẩm theo yêu cầu như: xây dựng kế hoạch bài học phát triển năng lực học sinh; cách đánh giá năng lực học sinh; thực hành phát triển kế hoạch bài học.

        Học viên tham gia lớp sẽ phải hoàn thành 7 nhiệm vụ sau đây: (1) Hoàn thành 100% các nội dung tự học qua mạng (Thông báo tự động trên hệ thống LMS);(2) Hoàn thành các bài tập trắc nghiệm trên LMS với kết quả ghi nhận ở mức Đạt; không có bài nào không đạt; (3) Hoàn thành các bài tập thực hành và được GVSP đánh giá ở mức Đạt; (4) Hoàn thành và nộp dự thảo Kế hoạch hỗ trợ giáo viên đại trà; (5)Tham dự ít nhất 80% số giờ học trực tiếp (theo kết quả điểm danh); (6) Trả lời phiếu khảo sát cuối khóa học; (7) Tham dự và trả lời các đợt phỏng vấn chuyên sâu về nội dung và chất lượng tập huấn.

        Khóa bồi dưỡng tổ chức trong ba ngày,  từ ngày 17/10 đến hết ngày 19/10/2019. Kết thúc đợt bồi dưỡng, học viên hoàn thành 7 nhiệm vụ trên sẽ được cấp giấy chứng nhận.

Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng: 

PGS. Ts Lưu Trang, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Đà Nẵng phát biểu khai mạc

Ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng  phát biểu chỉ đạo

Ts. Hoàng Nam Hải, Trưởng Khoa GD Tiểu học- Trường ĐHSP Đà Nẵng trình bày chuyên đề

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tin tức khác