Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức Tập huấn đội ngũ báo cáo viên, giáo viên cốt cán môn Giáo dục công dân Trường THCS, THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2019

02.01.2020 14:52224 đã xem

              Từ ngày 26/12 đến ngày 27/12/2019, tại Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, Sở Giáo dục và  Đào tạo Lâm Đồng tổ chức tập huấn  môn Giáo dục công dân trường THCS, THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2019 cho 216 giáo viên cốt cán của tỉnh.

             Báo cáo viên phổ biến các luật: Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em, Luật Thanh niên, Luật Giáo dục; Luật Phòng chống tham nhũng… và hướng dẫn, trao đổi, thảo luận để lồng ghép các nội dung luật trên vào chương trình giảng dạy môn Giáo dục công dân trong chương trình chính khóa và các chuyên đề ngoại khóa trường THCS và THPT.

               Với  mục đích phổ biến, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ nội dung của một số Luật hiện hành, giúp các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học và toàn thể nhân dân nắm bắt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật, hướng đến mục đích chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

                   Tại buổi tập huấn, giáo viên cốt cán được tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung của các Luật  và hiểu công tác tuyên truyền, phổ biến Luật phải thực hiện thường xuyên, liên tục, lựa chọn các hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng; lồng ghép hợp lý và hiệu quả với việc tuyên truyền chủ trương, chính sách chung của Đảng, Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

Bà Trần Thị Kim Ngân, Phó trưởng phòng CCTT, Sở GDĐT

Ông Nguyễn Thành Trì, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp

 

Tin tức khác