Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông 2018

27.12.2019 11:15689 đã xem

       Căn cứ Chương trình GDPT và Chương trình tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐ ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, ngày 26/12/2019 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo giới thiệu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018.

       Đến dự Hội thảo đại diện lãnh đạo Sở GDĐT có bà Phạm Thị Hồng Hải, Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại diện Nhà XBGDVN có ông Lê Hoàng Hải, Phó tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng các tác giả, các chủ biên, các thành viên trong hội đồng biên soạn các bộ sách giáo khoa lớp 1.

       Thành phần đại biểu triệu tập tham gia Hội thảo gồm các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, các anh chị chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học, 248 hiệu trưởng các trường tiều học và 17 phó hiệu trưởng các trường TH-THCS cùng 44 giáo viên cốt cán khối 1 cùng tham dự.

       Tại Hội thảo, các đại biểu đã được tiếp cận và tìm hiểu nội dung các bộ sách giáo khoa với chủ đề: Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cùng học để phát triển năng lực; Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục và bộ sách Cánh diều.

       Trong quá trình diễn ra Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về nội dung các bộ sách giáo khoa, đại diện Nhà xuất bản GDVN và các chủ biên đã giải thích ý kiến và làm rõ các nội dung liên quan. Trong thời gian tới, các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sau khi Thông tư về lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành có hiệu lực./.

      

  Phòng GDTH Sở GDĐT

   Một số hình ảnh Hội thảo:

Bà Phạm Thị Hồng Hải ,TUV, Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội thảo

Ông Lê Hoàng Hải, Phó tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Đại biểu phát biểu Hội thảo

Đại biểu phát biểu Hội thảo

Toàn cảnh buổi Hội thảo

 

Tin tức khác