Khai mạc Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT

01.11.2018 09:57190 đã xem

Theo ông Lê Xuân Quốc - Trưởng Phòng KT&KĐCLGD, Toàn tỉnh Hưng Yên có 5021 thí sinh đăng ký dự thi hệ GD THPT và 1004 thí sinh đăng ký dự thi hệ GDTX với 24 Hội đồng coi thi trên toàn tỉnh. Công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trật tự, nghiêm túc, đúng qui chế, qua 6 buổi thi có 21 thí sinh vắng thi, ở hệ GDTX vắng 17, ở hệ THPT vắng 4.

          Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Nguyễn Anh Ninh - Giám đốc Sở GD&ĐT đề nghị Hội đồng chấm thi phải nghiêm túc tuân thủ các quy định chấm thi theo Quy chế của Bộ GDĐT và động viên, khích lệ các thành viên của Hội đồng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

         Đồng chí Nguyễn Thế Dũng - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng chấm thi đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Hội đồng và quán triệt thực hiện Quy chế chấm thi nhấn mạnh các giám khảo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo sự khách quan, chính xác và công bằng trong quá trình chấm thi.

        Đối với các môn thi trắc nghiệm gồm: Sinh học, Hóa học, Ngoại ngữ (Vật lý) sẽ được chấm bằng máy trên phần mềm chuyên dụng. Còn các môn thi tự luận gồm: Toán, Địa lý, Ngữ văn, các giám khảo chia thành 2 tổ chấm, theo nguyên tắc giám khảo không chấm bài thi của học sinh trường mình; mỗi bài thi được 2 giám khảo chấm độc lập, hai giám khảo chấm độc lập ở 2 phòng khác nhau.

            Theo Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Qui chế thi tốt nghiệp THPT, Hội đồng chấm thi có 1 tổ chấm kiểm tra các bài thi những môn tự luận để đảm bảo việc chấm bài của thí sinh được chính xác, khách quan, đồng thời phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh của hội đồng chấm thi. Theo đó, tổ chấm kiểm tra sẽ chấm tối  thiểu 5% so với tổng số bài thi mỗi môn, theo tiến độ chấm của Hội đồng chấm thi.

            Bên cạnh đó, đoàn thanh tra gồm 11 thành viên được thành lập có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện quy trình làm phách, công tác bảo mật; giám sát quá trình quét phiếu trả lời trắc nghiệm, xử lý bài thi và chấm thi; giám sát các thành viên của tổ chấm trắc nghiệm và giám khảo chấm thi tự luận thực hiện các quy định trong quá trình chấm thi…

        Theo kế hoạch đến ngày 18/6, Hội đồng chấm thi sẽ hoàn thành công tác chấm thi và công bố kết quả thi tốt nghiệp năm 2013. Thí sinh có yêu cầu phúc khảo bài thi phải nộp đơn trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả của kỳ thi. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho trường phổ thông nơi nộp hồ sơ dự thi tốt nghiệp để chuyển về Sở GD&ĐT thành lập Hội đồng phúc khảo theo qui định

Tin tức khác