Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lâm Đồng hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

22.03.2023 13:25947 đã xem

       Hướng đến kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Lâm Đồng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 22 năm.

       Mục đích chuỗi các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cấp, ngành, tổ chúc, cá nhân và toàn xã hội về vai trò, vị trí của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tạo sự lan tỏa về các chuẩn mực, giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam góp phần nâng cao, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của gia đình từ đó có những hành động thiết thực xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, hạnh phúc trong cuộc sống; là dịp các hộ gia đình tiêu biểu trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, học tập, chia sẽ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Đồng thời hướng đến chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

          Được biết Ngày Gia đình Việt Nam năm nay, Ban Tổ chức tập trung tổ chức các hoạt động trong chuỗi các sự kiện:

Hoạt động tuyên truyền, tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, với chủ đề “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”, thời gian tuyên truyền từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 năm 2023, trong đó, tập trung từ ngày 15/6 đến hết ngày 28/6/2023.

Tổ chức Liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2023 và phát động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với các nội dung: lễ phát dộng hưởng ứng Thành hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, diễn ra từ ngày 27/6/2023, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng. Trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thời gian từ 15 giờ 00 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 27/6/2023, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng. Diễu hành xe tuyên truyền diễn ra từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 30 và từ 08 giờ đến 10 giờ ngày 28/6/2023 trên các tuyến đường chính của thành phố Đà Lạt. Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương”, diễn ra từ 15 giờ 00 phút ngày 27/6/2023, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng. Hội thi thể thao “Gia đình vui khỏe”, diễn ra từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ ngày 28/6/2023, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng. Triển lãm trưng bày tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi Ảnh “Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc”, diễn  ra từ ngày 26/6 đến 29/6/2023, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng và thăm hỏi, động viên một số gia đình văn hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Đà Lạt.

Kỷ niệm 22 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề: “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng " nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình, đồng thời chú ý chăm lo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình, qua đó góp phần xây dựng xã hội thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 cần linh hoạt áp dụng các hình thức tổ chức phù hợp với tình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, trường học.

Thông điệp truyền thông hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2023:

- Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc.

- Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững.

- Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách.

- Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của giá trị quốc gia.

- Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp.

- Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.

- Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

- Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.

Phòng TCHC Sở GDĐT

 

Tin tức khác