Các trường đại học xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực từ 600 điểm trở lên

15.04.2023 16:33735 đã xem

 (LĐ online) - Ngày 14/4, thông tin từ Trường Đại học Đà Lạt và Trường Đại học Yersin Đà Lạt cho biết, mức điểm các trường nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh từ 600 điểm trở lên.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Đà Lạt vào cuối tháng 3/2023

Theo đó, mức điểm Trường Đại học Đà Lạt nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là 600 điểm trở lên ở tất cả các ngành; riêng ngành Sư phạm từ 800 điểm trở lên, theo thang điểm 1200.

Mức điểm Trường Đại học Yersin Đà Lạt nhận hồ sơ xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh cũng từ 600 điểm trở lên ở các ngành. Riêng đối với ngành Điều dưỡng đạt từ 650 điểm trở lên và học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; ngành Dược học đạt từ 700 điểm trở lên và học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Trường Đại học Đà Lạt tham gia hệ thống đăng ký xét tuyển chung của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Sau khi Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố kết quả tiếp nhận đăng ký trên hệ thống, Trường Đại học Đà Lạt sẽ xét tuyển theo chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực năm 2023 của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh theo 3 hình thức: Đăng ký trực tiếp tại website https://xettuyen.yersin.edu.vn (sau đó phải gửi hồ sơ theo đường bưu điện); nộp trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh và Truyền thông của trường; nộp qua đường bưu điện (chuyển phát nhanh). Thời gian xét tuyển đến hết ngày 20/6/2023.

TUẤN HƯƠNG

 

http://baolamdong.vn/xa-hoi/202304/cac-truong-dai-hoc-xet-tuyen-bang-diem-thi-danh-gia-nang-luc-tu-600-diem-tro-len-0a619bc/

Tin tức khác