Triển khai các giải pháp và tập huấn hướng dẫn sử dụng tài liệu tăng cường tiếng Việt lớp 3 dành cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số

12.06.2021 08:39523 đã xem

       Triển khai văn bản số 1949/BGDĐT-GDTH ngày 13/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện các hoạt động và giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, hôm nay ngày 11/6/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng tài liệu tăng cường tiếng Việt lớp 3 dành cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số. Mục tiêu tập huấn triển khai các giải pháp tăng cường tiếng Việt học sinh DTTS góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

       Thành phần tham gia gồm Chuyên viên phòng GDĐT, CBQL và giáo viên các cơ sở giáo dục tiểu học, tập huấn tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết nối qua ứng dụng Teams từ điểm cầu Sở GDĐT tới tất cả các trường tiểu học có học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tổng số 119 điểm cầu với tổng số 1456 CBQL và giáo viên lớp 3  tham gia.

​​​​​​​       Nội dung tập huấn Triển khai các giải pháp và tập huấn hướng dẫn sử dụng tài liệu  tăng cường tiếng Việt lớp 3 cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, tài liệu được Bộ GDDĐT phát hành.

​​​​​​​       Kết thúc tập huấn, Ông Nguyễn Duy Hải Trưởng phòng GDTH Sở GDĐT triển khai một số nội dung tiếp tục thực hiện đối với công tác tăng cường tiếng Việt cho HSDTTS như sau:

​​​​​​​       - Phòng GDĐT tiếp tục triển khai kế hoạch và các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng DTTS linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

​​​​​​​       - Xây dựng các cơ sở giáo dục tiểu học điển hình về tăng cường tiếng Việt giúp giáo viên có cơ hội chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; thực hiện các giải pháp khác: tổ chức thực hiện linh hoạt các hoạt động trải nghiệm, trò chơi học tập, giao lưu tiếng Việt nhằm giúp học sinh có cơ hội giao lưu và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt.

​​​​​​​       - Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng DTTS, việc dạy học tăng cường tiếng Việt theo các tài liệu đã được Bộ GDĐT tổ chức biên soạn, thẩm định và phê duyệt.

​​​​​​​       Các cơ sở giáo dục tiểu học có học sinh DTTS triển  khai kế hoạch, tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng DTTS linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng trường.

​​​​​​​       - Xây dựng môi trường giao tiếp tiếng Việt trong và ngoài nhà trường; tích hợp rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong các môn học/hoạt động giáo dục khác; dạy học theo hướng tăng thời lượng môn tiếng Việt; xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động thư viện; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cha mẹ học sinh và cộng đồng về việc tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng DTTS.

​​​​​​​       - Tài liệu tăng cường tiếng Việt lớp 3 dành cho vùng DTTS được áp dụng từ năm học 2021-2022.

Phòng GDTH Sở GDĐT

Một số hình ảnh tập huấn:

Tin tức khác