Tổ chức bồi dưỡng trực tuyến giáo viên dạy sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 I – LEARN SMART START

08.09.2020 15:57747 đã xem

Tiếp tục thực hiện các đợt tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên về Sách giáo khoa lớp 1 theo tinh thần Công văn số 2058/BGDĐT-GDTH ngày 10/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên và cung ứng Sách giáo khoa 1, ngày 08/9/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công ty CP Giáo dục Đại Trường Phát tổ chức Hội thảo trực tuyến bồi dưỡng cho giáo viên dạy Tiếng Anh lớp 1 năm học 2020 – 2021 với nội dung chia sẻ các phương thức giảng dạy phù hợp với quá trình tư duy ngôn ngữ của trẻ và xây dựng nền tảng ngữ âm vững chắc giúp trẻ phát triển kỹ năng ngôn ngữ của sách giáo khoa Tiếng Anh 1 i – Learn Smart Start (do tác giả Nguyễn Thị Ngọc Quyên chủ biên).  

Thành phần gồm chuyên viên phụ trách giáo dục Tiểu học, cán bộ quản lý trường tiểu học và 282 giáo viên dạy Tiếng Anh lớp 1 các trường Tiểu học đã lựa chọn sách giáo khoaTiếng Anh 1 i – Learn Smart Start của NXB Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tại 7 điểm cầu: các huyện Di Linh, Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Lạc Dương, Đơn Dương và huyện Bảo Lâm. Lớp bồi dưỡng diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, giáo viên thực hiện việc bồi dưỡng và tương tác tốt với giảng viên cũng như giao lưu giữa các điểm cầu, các thắc mắc được báo cáo viên giải đáp rõ ràng, tường tận.

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Lâm Hà

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Đạ Huoai

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Đơn Dương

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm các điểm cầu

Phòng GDTH - Sở GDĐT

Tin tức khác