Tập huấn hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ và giáo dục dinh dưỡng sức khỏe lồng ghép với phát triển vận động trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non

08.01.2021 08:28867 đã xem

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ và giáo dục dinh dưỡng - sức khỏe lồng ghép với phát triển vận động trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non cho hơn 100 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán của tỉnh Lâm Đồng.

       Đợt tập huấn tổ chức 2 ngày, từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 01 năm 2021 tại trường mầm non Anh Đào thành phố Đà Lạt.

       Nội dung chương trình tập huấn cụ thể như sau:

       - Hướng dẫn một số kỹ năng đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non;

       - Hướng dẫn giáo dục dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe lồng ghép với giáo dục phát triển vận động trong cơ sở giáo dục mầm non;

       - Hướng dẫn phòng chống bạo hành trẻ trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non;

       - Hướng dẫn một số nội dung về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non;

       - Hướng dẫn thực hành quan sát trẻ theo quá trình trong trường mầm non.

       Đợt tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng quản lý của các CBQL trường mầm non. Giúp CBQL – GVMN cập nhật thêm nhiều kiến thức mới, đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, tạo cơ hội mới giúp giáo viên trải nghiệm phương pháp dạy học linh hoạt, tiên tiến. Đảm bảo cho trẻ phát triển tốt nhất trong môi trường an toàn, thân thiện tràn đầy tình yêu thương và niềm hạnh phúc./.

Phòng Giáo dục Mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

Một số hình ảnh 

 

 

Tin tức khác