Tập huấn chuyên đề dạy học trực tuyến qua Microsoft teams và Flipgrid cho bậc học mầm non

16.09.2020 09:171008 đã xem

       Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức lớp Tập huấn chuyên đề “Dạy học trực tuyến qua Microsoft Teams và FlipGrid” cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán của tỉnh Lâm Đồng.

       Đợt tập huấn tổ chức vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tỉnh, số 2 đường Huyền Trân Công Chúa, thành phố Đà Lạt.

       Nội dung chương trình tập huấn cụ thể như sau:

       - Giới thiệu công cụ CNTT để tổ chức hoạt động dạy học khám phá thông qua hoạt động vẽ.;

       - Sử dụng các công cụ, phần mềm trong quản lý giáo dục: khảo sát ý kiến, thu thập thông tin liên lạc với phụ huynh học sinh, chia sẻ thông tin an toàn: Forms;

       - Sử dụng CNTT trong tổ chức hội họp, tập huấn, dạy học trực tuyến: Microsoft Teams;

       - Sử dụng FlipGrid trong dạy học.

       Tập huấn dạy học trực tuyến qua Microsoft và FlipGrid nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, giúp CBQL – GVMN tiếp cận với công ghệ mới theo hướng tư duy mới, sáng tạo, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ cũng như  tiếp cận với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giáo dục mầm non. Giúp bậc học mầm non ngày càng phát triển, đáp ứng sự đổi mới và phát triển của thời đại.

       Dạy học trực tuyến và làm việc trực tuyến, tiết kiệm được thời gian, thu hẹp khoảng cách, giúp mọi người luôn chủ động trong công việc. Ứng dụng  dạy học trực tuyến qua Microsoft Teams và FlipGrid trong giáo dục mầm non đưa bậc học mầm non đến gần , hội nhập và phát triển vững chắc trong xu thế của thời đại mới.

Phòng Giáo dục Mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

Một số hình ảnh:

Cô Phạm Đặng Mai Linh – CV Phòng GDTH, SGDĐT Lâm Đồng – Hướng dẫn dạy học trực tuyến qua Microsoft Teams và FlipGrid

Các hoạt động của lớp tập huấn

 

Tin tức khác