Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục tại Lâm Đồng

15.12.2020 09:381111 đã xem

         Thực hiện Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Thông tư số 24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ GDĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục, nhằm rà soát, bổ sung đội ngũ công tác viên thanh tra giáo dục , ngày 14/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục cho 95 học viên là Lãnh đạo quản lý các đơn vị trực thuộc Sở và các giáo viên trong hội đồng bộ môn của tỉnh Lâm Đồng,

         Tham dự Lễ khai mạc, về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng có bà Lê Thái Loan, Chánh Thanh tra; ông Lê Tấn Hùng, Phó chánh thanh tra. Đại diện Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh có ông Nguyễn Văn Huê, Phó Trưởng phòng đào tạo.

         Tại buổi khai giảng ông Nguyễn Văn Huê, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua quyết định mở lớp tại tỉnh Lâm Đồng và quy định của lớp.

         Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, bà Lê Thái Loan, Chánh Thanh tra Sở nhấn mạnh tính cấp thiết và tầm quan trọng của việc không ngừng bồi dưỡng, nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra của đội ngũ cán bộ và cầu yêu cầu toàn thể học viên của lớp bồi dưỡng phải nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình, tham dự đầy đủ chương trình lớp học và chấp hành nghiêm túc các quy chế, quy định của lớp học.

         Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục tỉnh Lâm Đồng diễn ra từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020 với các chuyên đề tổng quan về thanh tra giáo dục và cộng tác viên thanh tra giáo dục, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, các kỹ năng cơ bản của cộng tác viên thanh tra giáo dục (tham gia hoạt động thanh tra giáo dục, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân) và công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục.…./.

Phòng Thanh tra Sở GDĐT

Một số hình ảnh lớp bồi dưỡng:

Ông Lê Tấn Hùng – Phó Chánh Thanh tra Sở GDĐT đọc diễn văn khai mạc

Ông Nguyễn Văn Huê - Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Lê Thái Loan – Chánh Thanh tra Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng

Đại diện lớp học, ông Nguyễn Hoàng Vũ  phát biểu sẽ nghiêm túc chấp hành tốt quy định của lớp học

Quang cảnh buổi Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục năm 2020 tại tỉnh Lâm Đồng

 

Tin tức khác