Huyện Lâm Hà tổ chức Hội thảo chuyên đề "Đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt chương trình hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiếp cận Chương trình GDPT 2018”

30.11.2020 14:59347 đã xem

Tin tức khác