Hội thảo trực tuyến bồi dưỡng cho giáo viên dạy Tiếng Anh lớp 1 năm học 2020 – 2021

19.08.2020 08:28448 đã xem

          Thực hiện Công văn số 2058/BGDĐT-GDTH ngày 10/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bồi dưỡng giáo viên và cung ứng Sách giáo khoa 1, ngày 18/8/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phối hợp Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến bồi dưỡng cho giáo viên dạy Tiếng Anh lớp 1 năm học 2020 – 2021 với nội dung hướng dẫn dạy học Tiếng Anh hiệu quả theo khung chương trình giáo dục phổ thông 2018 của các giáo trình Tiếng Anh 1 (do Hoàng Văn Vân chủ biên) và Tiếng Anh 1 Family and Friends National Edition (do Trần Cao Bội Ngọc chủ biên).

          Thành phần gồm chuyên viên phụ trách giáo dục Tiểu học, cán bộ quản lý trường tiểu học và 171 giáo viên dạy Tiếng Anh lớp 1 các trường Tiểu học đã lựa chọn sách Tiếng Anh của NXB GD Việt Nam tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Di Linh, Cát Tiên và Đam Rông. Lớp bồi dưỡng trực tuyến diễn ra 01 ngày tại 05 điểm cầu tập huấn, các giáo viên nghiêm túc thực hiện việc bồi dưỡng và tương tác tốt với giảng viên cũng như giao lưu giữa các điểm cầu.

          Nội dung chi tiết của đợt tập huấn gồm: Những thủ thuật/cách thức sử dụng hiệu quả tài liệu Tiếng Anh 1 đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 2018, cách thức xây dựng hoạt động động và tĩnh trong tiết học Tiếng Anh giúp hiệu quả trong quản lý lớp học, ứng dụng soạn kế hoạch một bài dạy,...

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Trường TH Nguyễn Trãi thành phố Đà Lạt

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Tiên

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu tại Trường TH Đinh Văn 3,

huyện Lâm Hà

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu tại Trường TH Bằng Lăng,

huyện Đam Rông

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu tại Trường TH Trần Quốc Toản,

huyện Di Linh

Phòng Tiểu học Sở GDĐT đề xuất đăng tin

 

 

 

Tin tức khác