Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh tại trường THPT Chu Văn An, huyện Đức Trọng

08.09.2020 14:122244 đã xem

Trong những năm qua chi bộ trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Đức Trọng đã quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh; hàng năm, chi bộ tiến hành rà soát đối tượng học sinh đủ tiêu chuẩn để xây dựng kế hoạch theo dõi, giúp đỡ, xác định mục tiêu phấn đấu vào Đảng của mỗi học sinh.

+ Năm học 2018-2019, chi bộ nhà trường giới thiệu 02 học sinh ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Trong đó kết nạp Đảng được 01 quần chúng ưu tú Nguyễn Duy Anh Đồng - học sinh lớp 12 A1 vào ngày 08/6/2019.

        + Năm học 2019-2020, chi bộ làm tốt công tác phát triển đảng viên trong học sinh, tiếp tục giới thiệu 02 học sinh khối 11 có thành tích cao trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào tham gia học lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng. Trong đó kết nạp Đảng được 01 quần chúng ưu tú Hoàng Ngọc Loan - học sinh lớp 12 A1 vào ngày 03/9/2020.

          Có thể nói, việc rèn luyện, bồi dưỡng, theo dõi quá trình phấn đấu, hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng cho các em học sinh ở trường THPT Chu Văn An, huyện Đức Trọng thể hiện sự quan tâm, chăm lo chu đáo trong giáo dục lý tưởng sống cao đẹp cho thế hệ trẻ của các nhà trường; đồng thời khẳng định, bên cạnh “dạy chữ” nhà trường còn thực hiện tốt nhiệm vụ “dạy làm người”. Đây cũng chính là phần thưởng lớn lao và niềm vinh dự, tự hào của các em học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, là động lực để các em định hướng con đường lập thân – kiến quốc trong tương lai.


                                                                      Phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT

*Một số hình ảnh buỗi lễ kết nạp đảng viên

Đồng chí Trần Văn Ngọc -  Phó bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên Nguyễn Duy Anh Đồng

Đồng chí Hoàng Khắc Thường - Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp đảng viên Hoàng Ngọc Loan

Tin tức khác