Bảo Lộc: Hỗ trợ cho 39 thí sinh tham dự Kỳ thi THPT năm 2022 có hoàn cảnh khó khăn

04.07.2022 19:53183 đã xem

(LĐ online) - Nhằm đảm bảo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tham dự Kỳ thi THPT, UBND TP Bảo Lộc đã rà soát, hỗ trợ cho 39 thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm 2022 có hoàn cảnh khó khăn. 

 Mức hỗ trợ là 1.000.000 đồng/1 thí sinh. Tổng kinh phí hỗ trợ là 39 triệu đồng từ nguồn quản lý hành chính.

 Được biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 TP Bảo Lộc có 5 điểm thi với tổng số 2.239 thí sinh/97 phòng thi; trong đó, điểm thi THPT Bảo Lộc có 411 thí sinh; điểm thi THPT Nguyễn Du có 600 thí sinh gồm 393 thí sinh của Trường THPT Nguyễn Du và 207 thí sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bảo Lộc; điểm thi THPT Lộc Thanh có 547 thí sinh gồm 273 thí sinh của Trường THPT Lộc Thanh và 274 thí sinh Trường THPT Lộc Phát; điểm thi THPT Nguyễn Tri Phương có 373 thí sinh gồm 147 thí sinh của Trường THPT Lê Thị Pha và 226 thí sinh Trường THPT Nguyễn Tri Phương; điểm thi THPT Chuyên Bảo Lộc có 308 thí sinh gồm 216 thí sinh của Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, 32 thí sinh Trường THPT Châu Á Thái Bình Dương và 60 thí sinh tự do đã tốt nghiệp trên địa bàn. 

 Cùng với 5 điểm thi trên, thành phố có 1 điểm thi dự phòng tại Trường THPT Lộc Phát.

 UBND thành phố đã giao Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các trường THPT trên địa bàn đặt điểm thi rà soát, kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ kỳ thi, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

 NGUYỄN HOÀN

http://baolamdong.vn/xahoi/202207/bao-loc-ho-tro-cho-39-thi-sinh-tham-du-ky-thi-thpt-nam-2022-co-hoan-canh-kho-khan-3123799/

Tin tức khác